Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008

Mateju 1

1

Knjiga rodu Jezusa Kristusa, sina Davidovega, sina Abrahamovega.

2

Abraham je rodil Izaka. Izak pa je rodil Jakoba. Jakob pa je rodil Judo in brate njegove.

3

Juda pa je rodil Faresa [Ali: Pereza.] in Zara s Tamaro. Fares pa je rodil Ezroma. Ezrom pa je rodil Arama.

4

Aram pa je rodil Abinadaba. Abinadab pa je rodil Nahsona. Nahson pa je rodil Salmona.

5

Salmon pa je rodil Boaza z Rahabo. Boaz pa je rodil Obeda z Ruto. Obed pa je rodil Jeseja.

6

A Jesej je rodil Davida kralja. David kralj pa je rodil Salomona z bivšo ženo Urijevo.

7

Salomon pa je rodil Roboama. Roboam pa je rodil Abija. Abija pa je rodil Aza.

8

Aza pa je rodil Jozafata. Jozafat pa je rodil Jorama. Joram pa je rodil Ozija.

9

Ozija pa je rodil Joatama. Joatam pa je rodil Ahaza. Ahaz pa je rodil Ezekija.

10

Ezekija pa je rodil Manaseja. Manasej pa je rodil Amona. Amon pa je rodil Josija.

11

A Josija je rodil Jehonija in brate njegove ob selitvi v Babilon.

12

Po preselitvi v Babilon pa: Jehonija je rodil Salatiela. Salatiel pa je rodil Zorobabela.

13

Zorobabel pa je rodil Abiuda. Abiud pa je rodil Eliakima. Eliakim pa je rodil Azorja.

14

Azor pa je rodil Sadoka. Sadok pa je rodil Ahima. Ahim pa je rodil Eliuda.

15

Eliud pa je rodil Eleazarja. Eleazar pa je rodil Matana. Matan pa je rodil Jakoba.

16

A Jakob je rodil Jožefa, moža Marije, iz katere se je rodil Jezus, ki se imenuje Kristus.

17

Vseh rodov torej od Abrahama do Davida je štirinajst rodov, in od Davida do preselitve v Babilon štirinajst rodov, in od preselitve v Babilon do Kristusa štirinajst rodov.

18

Jezusa Kristusa rojstvo je bilo pa tako: Ko je bila mati njegova Marija zaročena z Jožefom, se pokaže, preden sta se sešla, da je noseča od svetega Duha.

19

Jožef pa, njen mož, ker je bil pravičen in je ni hotel očitno osramotiti, jo je sklenil skrivaj zapustiti.

20

In ko je to premišljeval, glej, prikaže se mu v spanju angel Gospodov, rekoč: Jožef, sin Davidov, ne boj se vzeti k sebi Marije, žene svoje; kajti kar se je v njej zarodilo, je od svetega Duha.

21

Rodila pa bo sina, in imenuj ime njegovo Jezus, zakaj on odreši ljudstvo svoje njih grehov.

22

Vse to pa se je zgodilo, da se izpolni, karje rekel Gospod po preroku, ki pravi:

23

„Glej, devica bode noseča in bo rodila sina, in imenovali bodo ime njegovo Emanuel“, kar se tolmači: Bog z nami.

24

Ko se pa prebudi Jožef iz spanja, stori, kakor mu je angel Gospodov ukazal, in vzame k sebi ženo svojo.In ni je spoznal, dokler ni rodila sina, in dal mu je ime Jezus.

25

In ni je spoznal, dokler ni rodila sina, in dal mu je ime Jezus.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version