Geneza 5

1

To je knjiga rodov Adamovih. Tisti dan, ko je Bog ustvaril človeka, po svoji podobi ga je naredil;

2

moža in ženo ju je ustvaril, in blagoslovil ju je ter ju imenoval Adam [T. j. človek, človeštvo.] tisti dan, ko sta bila ustvarjena.

3

Adam pa je živel trideset in sto let in rodil sina po svoji podobi, po svoji sličnosti, in ga je imenoval Seta.

4

In bilo je dni Adamovih, potem ko je rodil Seta, osemsto let, in rodil je sinove in hčere.

5

In vseh dni, kar jih je živel Adam, je bilo devetsto trideset let; in umre.

6

Set pa je živel sto in pet let in rodil Enosa.

7

In Set je živel, potem ko je rodil Enosa, osemsto sedem let, in rodil je sinove in hčere.

8

In bilo je vseh dni Setovih devetsto dvanajst let; in je umrl.

9

Živel pa je Enos devetdeset let in rodil Kenana.

10

In živel je Enos, rodivši Kenana, še osemsto petnajst let, in rodil je sinove in hčere.

11

In bilo je vseh dni Enosovih devetsto pet let, in je umrl.

12

Živel pa je Kenan sedemdeset let, ko je rodil Mahalalela;

13

in živel je Kenan, rodivši Mahalalela, osemsto štirideset let in rodil sinove in hčere;

14

tako je bilo vseh dni Kenanovih devetsto deset let, in je umrl.

15

Živel pa je Mahalalel petinšestdeset let, ko je rodil Jareda;

16

in živel je Mahalalel, rodivši Jareda, osemsto trideset let in rodil sinove in hčere;

17

tako je bilo vseh dni Mahalalelovih osemsto petindevetdeset let, in je umrl.

18

Živel pa je Jared sto dvainšestdeset let, ko je rodil Enoha;

19

in živel je Jared, rodivši Enoha, osemsto let in rodil sinove in hčere;

20

tako je bilo vseh dni Jaredovih devetsto dvainšestdeset let, in je umrl.

21

Živel pa je Enoh petinšestdeset let, ko je rodil Metuselaha;

22

in Enoh je hodil neprestano z Bogom, potem ko je rodil Metuselaha, tristo let, v katerih je rodil sinove in hčere;

23

in bilo je vseh dni Enohovih tristo petinšestdeset let.

24

In Enoh je neprestano hodil z Bogom, in ni ga bilo več, ker ga je Bog vzel k sebi.

25

Živel pa je Metuselah sto sedeminosemdeset let, ko je rodil Lameha;

26

in živel je Metuselah, rodivši Lameha, sedemsto dvainosemdeset let in rodil sinove in hčere;

27

tako je bilo vseh dni Metuselahovih devetsto devetinšestdeset let, in je umrl.

28

Živel pa je Lameh sto dvainosemdeset let, ko je rodil sina;

29

in mu je dal ime Noe, rekoč: Ta nas bo tolažil ob delu našem in ob trudu naših rok, ki nam ga prizadeva zemlja, katero je proklel GOSPOD.

30

In živel je Lameh, rodivši Noeta, petsto petindevetdeset let in rodil sinove in hčere;

31

in bilo je vseh dni Lamehovih sedemsto sedeminsedemdeset let, in je umrl.Ko je pa imel Noe petsto let, rodi Sema, Hama in Jafeta.

32

Ko je pa imel Noe petsto let, rodi Sema, Hama in Jafeta.