Geneza 40

1

Zgodi se pa po teh dogodkih, da sta se pregrešila točaj in pek kralja egiptovskega zoper gospoda svojega, kralja egiptovskega.

2

In Faraon se raztogoti zoper dvornika svoja, zoper velikega točaja in zoper velikega peka;

3

in dene ju v zapor v hišo načelnika telesne straže, v stolp, tja, kjer je bil zvezan Jožef.

4

In načelnik telesne straže jima je odkazal Jožefa, da jima je stregel; in bila sta nekaj časa v ječi.

5

Imela sta pa sanje oba, vsak sanje svoje v isti noči, vsak primerne razlagi sanj svojih, točaj in pek kralja egiptovskega, ki sta bila zvezana v stolpu.

6

In Jožef pride zjutraj k njima in ju pogleda, in glej, žalostna sta.

7

In vpraša dvornika Faraonova, ki sta bila ž njim v ječi v hiši njegovega gospoda, rekoč: Zakaj sta obraza vajina žalostna danes?

8

Ona pa mu rečeta: Sanje sva imela oba, ali nikogar ni, da jih razloži. In Jožef jima reče: Ali ni razlaganje od Boga? Povejta mi, prosim.

9

Pove torej veliki točaj sanje svoje Jožefu in mu reče: V sanjah mojih, glej, je bila vinska trta pred menoj,

10

in na trti tri mladike; in trta je ravno poganjala in se razcvetla, in šopki cvetja njenega so zoreli v jagode.

11

In bila je kupa Faraonova v roki moji, in trgal sem zrele grozde in jih izžemal v kupo Faraonovo; in podal sem kupo Faraonu v roko.

12

Jožef pa mu reče: To je njih razlaga: Tri mladike so trije dnevi.

13

Ko bode še tretji dan, poviša Faraon glavo tvojo in te postavi nazaj v službo tvojo, in podajal boš kupo Faraonovo v roko njegovo po navadi prejšnji, ko si bil točaj njegov.

14

Samo spomni se mene pri sebi, ko se ti bo dobro godilo, in izkaži mi, prosim, milost in me omeni pred Faraonom, da bi me izpeljal iz te hiše;

15

zakaj prav po tatinsko sem bil ukraden iz dežele Hebrejske, in tudi tukaj nisem storil ničesar, za kar naj sem bil dejan v to temnico.

16

Ko je pa videl veliki pek, da je dobro razložil, reče Jožefu: Tudi v mojih sanjah so bile, glej, tri pletenice z belim pecivom na glavi moji;

17

v najvišji pletenici pa so bila vsakovrstna jedila za Faraona, izdelki pekovski; in ptiči so jih zobali iz pletenice, ki sem jo imel na glavi.

18

Jožef odgovori in reče: To je njih razlaga: Tri pletenice so trije dnevi.

19

Ko bode še tretji dan, poviša Faraon glavo tvojo, da jo izgubiš, in te obesi na les, in ptiči bodo zobali meso tvoje s tebe.

20

In zgodi se tretji dan, ki je bil dan Faraonovega rojstva, da je napravil pojedino vsem služabnikom svojim, in povišal je glavo velikega točaja in glavo velikega peka med svojimi služniki.

21

In velikega točaja je postavil zopet v službo njegovo, in podajal je kupo Faraonu v roko.

22

Velikega peka pa je dal obesiti, kakor jima je bil razložil Jožef.A veliki točaj se ni spomnil Jožefa, temuč ga je pozabil.

23

A veliki točaj se ni spomnil Jožefa, temuč ga je pozabil.