Izbor Biblije
Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008

Geneza 4

1

In Adam je spoznal Evo, ženo svojo, in spočela je in rodila Kajna [T. j. dobiček.] ter rekla: Dobila sem moža s pomočjo GOSPODA.

2

In zopet je rodila brata njegovega Abela [T. j. sapa ali ničevost.]. In bil je Abel pastir ovac in Kajn je bil kmetovalec.

3

Zgodi se pa čez mnogo dni, da prinese Kajn daritev od sadu zemeljskega GOSPODU.

4

In tudi Abel prinese od prvencev črede svoje in od njih tolšče. In ozre se GOSPOD na Abela in na daritev njegovo;

5

a na Kajna in daritev njegovo se ne ozre. In raztogoti se Kajn silno in upade obličje njegovo.

6

Tedaj reče GOSPOD Kajnu: Zakaj si se raztogotil in zakaj je upadlo obličje tvoje?

7

Ne bode li ti, če dobro delaš, povišanja? če pa ne delaš dobrega, preži greh pred durmi, in proti tebi je poželenje njegovo, a ti mu gospoduj!

8

In govoril je Kajn z bratom svojim Abelom. Zgodi se pa, ko sta bila na polju, da se vzpne Kajn nad Abela, brata svojega, ter ga ubije.

9

In reče GOSPOD Kajnu: Kje je Abel, brat tvoj? On pa odgovori: Ne vem; sem li jaz varuh brata svojega?

10

In mu reče: Kaj si storil? Glas krvi brata tvojega vpije z zemlje do mene.

11

Ti torej bodi sedaj proklet in pregnan z zemlje, ki je odprla usta svoja, da prejme kri brata tvojega iz roke tvoje.

12

Ko bodeš obdeloval zemljo, ne dá ti odslej moči svoje; potikal se boš in begal po zemlji.

13

Tedaj reče Kajn GOSPODU: Prevelika je krivda moja, da bi jo prenašal!

14

Glej, izganjaš me danes s tal te zemlje, in pred obličjem tvojim se mi je skrivati, in se bodem potikal in begal po zemlji, in zgodi se, kdor koli me dobi, me ubije.

15

Reče pa mu GOSPOD: Zato, kdorkoli ubije Kajna, kaznovan bodi sedemkrat. In GOSPOD je zaznamenjal Kajna, da bi ga ne ubil nihče, kdor ga dobi.

16

Kajn torej odide izpred obličja GOSPODOVEGA in se naseli v deželi Nodi [T. j. pregnanstvo.], vzhodno od Edena.

17

In spozna Kajn ženo svojo, in je spočela in rodila Enoha. In zidal je mesto, in imenoval je tisto mesto po imenu sina svojega Enoh.

18

Potem se rodi Enohu Irad, in Irad rodi Mehujaela, Mehujael pa rodi Metuzaela, in Metuzael rodi Lameha.

19

Lameh pa si vzame dve ženi, prvi je bilo ime Ada, in ime drugi Zila.

20

In Ada rodi Jabala; ta je bil oče prebivajočih v šatorih in pastirjev.

21

In ime brata njegovega je bilo Jubal; ta je bil oče vseh, ki se pečajo s strunami in piščalmi.

22

Zila pa tudi rodi Tubalkajna, ki je bil kovač vsakršnega ostrega orodja iz brona in železa. In sestra Tubalkajnova je bila Naema.

23

In Lameh je dejal ženama svojima: O Ada in Zila, čujta glas moj, ženi Lamehovi, poslušajta govor moj: Res, moža sem ubil za rano svojo in mladeniča za bulo svojo.

24

Ako je sedemkrat maščevati Kajna, Lameha bo sedemdesetkrat in sedemkrat!

25

Spozna pa Adam zopet ženo svojo, in rodila je sina in ga je imenovala Seta: Kajti, reče, povrnil mi je Bog seme drugo za Abela, ker ga je Kajn ubil.In tudi Setu se je rodil sin in imenoval je ime njegovo Enos. Tedaj so začeli klicati ime GOSPODOVO.

26

In tudi Setu se je rodil sin in imenoval je ime njegovo Enos. Tedaj so začeli klicati ime GOSPODOVO.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version