Geneza 26

1

Bila je pa lakota v deželi, razen one prejšnje lakote, ki je bila v dnevih Abrahamovih. Zatorej je šel Izak k Abimeleku, kralju filistejskemu, v Gerar.

2

Prikaže pa se mu GOSPOD ter veli: Ne hodi doli v Egipt, ampak bivaj v kraju, ki ti ga povem.

3

Kot tujec bivaj v tem kraju, in s teboj bodem in te bom blagoslovil, kajti tebi in semenu tvojemu dam vse te kraje, in izpolnim prisego, ki sem jo prisegel Abrahamu, tvojemu očetu;

4

in pomnožim seme tvoje kakor zvezde na nebu, in semenu tvojemu dam vse te kraje; in blagoslavljali se bodo v semenu tvojem vsi narodi zemlje:

5

zato ker je Abraham slušal moj glas in je pokoren bil poveljem mojim, zapovedim mojim, naredbam in postavam mojim.

6

Bival je torej Izak v Geraru.

7

In možje tistega kraja so ga vprašali za ženo njegovo, in reče: Sestra je moja; ker se je bal reči: žena moja, češ, da me ne umoré možje tega kraja zaradi Rebeke, ker je lepe postave.

8

Zgodi se pa, ko je tam preživel mnogo dni, da je gledal Abimelek, kralj filistejski, skozi okno, in je videl, in glej, Izak se je igral z Rebeko, ženo svojo.

9

Zato pokliče Abimelek Izaka ter reče: Glej, ta je vendarle žena tvoja; in kako si rekel: Sestra je moja? Izak pa mu reče: Ker sem menil, da ne umrem zaradi nje.

10

Tedaj reče Abimelek: Kaj si nam storil to? Malo, da ni ležal eden izmed tega ljudstva z ženo tvojo, in si nas zapeljal v pregreho.

11

In Abimelek zapove vsemu ljudstvu svojemu, veleč: Kdor se dotakne tega moža ali žene njegove, smrt ga zadene gotovo.

12

In Izak je sejal v tej deželi, in žel je isto leto stotero, tako ga je blagoslovil GOSPOD.

13

In rastel je ta mož in napredoval neprestano, da je postal silno mogočen;

14

in je imel črede ovac in črede goved in mnogo poslov, zato so mu zavidali Filistejci.

15

In vse vodnjake, ki so jih bili izkopali hlapci očeta njegovega v dnevih Abrahama, očeta njegovega, so zasuli Filistejci in napolnili s prstjo.

16

In Abimelek veli Izaku: Loči se od nas, ker postal si mnogo močnejši od nas.

17

Izak torej odide odondod ter razpne šatore v dolini Gerarski in prebiva tam.

18

Izkoplje pa Izak zopet vodnjake, ki so jih bili izkopali v dnevih Abrahama, očeta njegovega, in ki so jih zasuli Filistejci po smrti Abrahamovi, in jih imenuje z imeni, katera jim je dal oče njegov.

19

In ko kopljejo hlapci Izakovi v dolini, najdejo tam vodnjak žive vode.

20

Ali prepirali so se pastirji gerarski s pastirji Izakovimi, govoreč: Naša je ta voda. Zato je imenoval tisti vodnjak Esek [T. j. prepir.], ker so se sprli ž njim.

21

In ko so izkopali drugi vodnjak, so se prepirali tudi za tega; zato ga je imenoval Sitna [T. j. nasprotstvo.].

22

Premakne pa odondod šatore in izkoplje drug vodnjak, in za tega se niso prepirali; zato ga je imenoval Rehobot [T. j. prostranost.]. Rekel je namreč: Sedaj nam je GOSPOD razširil prostor, da bodimo plodni v tem kraju.

23

Potem gre odondod gori v Bersebo.

24

Tam se mu prikaže GOSPOD še tisto noč in reče: Jaz sem Bog Abrahama, očeta tvojega; ne boj se, zakaj jaz sem s teboj in te blagoslovim, in pomnožim seme tvoje zaradi Abrahama, svojega hlapca.

25

In postavi ondi oltar in kliče ime GOSPODOVO, in razpne ondi svoj šator; in hlapci Izakovi izkopljejo ondi vodnjak.

26

Abimelek pa pride k njemu iz Gerara z Ahuzatom, prijateljem svojim, in Pikolom, poveljnikom vojske njegove.

27

In reče jim Izak: Zakaj ste prišli k meni, ko me sovražite in ste me pognali od sebe?

28

Oni pa reko: Razvideli smo jasno, da je GOSPOD s teboj; zato smo rekli: Bodi sedaj prisega med nami, med nami in teboj; sklenimo torej zavezo s teboj:

29

da nam ne storiš hudega, kakor se nismo doteknili tebe in kakor smo ti le dobro storili in odposlali te v miru. Ti si sedaj res blagoslovljenec GOSPODOV!

30

In napravi jim pojedino, in so jedli in pili.

31

Zjutraj pa vstanejo s svitom ter prisežejo drug drugemu; in Izak jih spremi ter odidejo od njega v miru.

32

Zgodi se pa še isti dan, da pridejo hlapci Izakovi ter mu sporočé o vodnjaku, ki so ga bili izkopali, ter mu reko: Našli smo vodo.

33

In imenoval ga je Siba; zato je ime tistega mesta Berseba do današnjega dne.

34

Ko je pa imel Ezav štirideset let, si vzame za ženo Judito, hčer Beerja Hetejca, in Basemato, hčer Elona Hetejca:obe sta pa žalili srce Izaku in Rebeki.

35

obe sta pa žalili srce Izaku in Rebeki.