Geneza 23

1

Bilo je pa Sarinega življenja sto sedemindvajset let; to so leta Sarinega življenja.

2

In umrla je Sara v Kirjat-arbi (ki je zdaj Hebron) v deželi Kanaanski; in prišel je Abraham žalovat zaradi Sare in jokat po njej.

3

Vstane pa Abraham izpred obličja mrliča svojega ter ogovori sinove Hetove, rekoč:

4

Tujec sem in priseljenec pri vas; dajte mi posest groba pri vas, da pokopljem mrliča svojega izpred obličja svojega.

5

Odgovore pa sinovi Hetovi Abrahamu in mu reko:

6

Poslušaj nas, gospod; knez Božji si ti med nami: v najlepšem grobov naših pokoplji mrliča svojega; nihče izmed nas ti ne zapre groba svojega, da bi ne pokopal svojega mrliča.

7

Tedaj vstane Abraham ter se prikloni pred ljudstvom tiste pokrajine, pred sinovi Hetovimi.

8

In govoril je ž njimi takole: Če vas je volja, da pokopljem mrliča svojega izpred obličja svojega, poslušajte me ter govorite zame Efronu, sinu Zoharjevemu,

9

naj mi da jamo Makpelo, ki jo ima ob koncu njive svoje; za pravičen denar naj mi jo da med vami v groba posest.

10

Efron pa je sedel med sinovi Hetovimi. Odgovori pa Efron Hetejec Abrahamu vpričo sinov Hetovih, vpričo vseh, ki so prihajali v vrata mesta njegovega, rekoč:

11

Nikakor, gospod moj! Poslušaj me. Dam ti ono njivo, in jamo, ki je na njej, ti dam, vpričo rojakov svojih ti jo dam: pokoplji mrliča svojega.

12

Tedaj se prikloni Abraham pred ljudstvom tiste pokrajine

13

ter ogovori Efrona vpričo ljudstva pokrajine, rekoč: O da bi me vendarle poslušal! izplačam vrednost te njive v denarju, le vzemi od mene; potem pokopljem ondi mrliča svojega.

14

Odgovori pa Efron Abrahamu in reče:

15

Gospod moj, poslušaj me! Zemlja za štiristo seklov, kaj je to med menoj in teboj? Torej le pokoplji mrliča svojega.

16

Slušal je torej Abraham Efrona; in Abraham odtehta Efronu denar, ki ga je bil povedal vpričo sinov Hetovih, štiristo seklov srebra, veljavnih pri vsakem kupcu.

17

Tako je bila njiva Efronova ob Makpeli, ki je nasproti Mamri, njiva z jamo, ki je na njej, in z vsem drevjem, ki je bilo na njivi, kar je bilo v njenih mejah okrog in okrog, potrjena

18

Abrahamu v posest vpričo sinov Hetovih, vseh, ki so prihajali v vrata mesta njegovega.

19

Nato šele pokoplje Abraham Saro, ženo svojo, v jamo na njivi Makpeli, Mamri nasproti (ki je Hebron) v deželi Kanaanski.In tista njiva in jama na njej je bila potrjena Abrahamu v groba posest od sinov Hetovih.

20

In tista njiva in jama na njej je bila potrjena Abrahamu v groba posest od sinov Hetovih.