Geneza 16

1

Saraj pa, žena Abramova, mu ni rodila; a imela je deklo egiptovsko, po imenu Agara.

2

Reče torej Saraj Abramu: Glej sedaj, GOSPOD me je zaprl, da ne rodim; pojdi, prosim, k dekli moji, morda dobim otrok iz nje. In Abram je slušal Saraje glas.

3

In Saraj, žena Abramova, vzame Agaro, egiptovsko deklo svojo, ko je bilo minilo deset let, odkar je Abram bival v deželi Kanaanski, in jo da Abramu, možu svojemu, za ženo.

4

In Abram je šel k Agari, in spočela je; in ko je videla, da je spočela, je štela gospodinjo svojo spričo sebe za malo.

5

Zatorej reče Saraj Abramu: Krivica, meni storjena, pada nate: jaz sem dejala deklo svojo v naročje tvoje; ko je pa videla, da je spočela, me je štela spričo sebe za malo. GOSPOD naj sodi med menoj in teboj!

6

Abram pa reče Saraji: Glej, dekla tvoja je v roki tvoji, stóri ji, kar se ti zdi dobro. Torej jo je poniževala Saraj, in ona je pobegnila izpred obličja njenega.

7

A najde jo angel GOSPODOV pri studencu v puščavi, pri tistem studencu, ki je na potu v Sur;

8

ter reče: Agara, dekla Sarajina, odkod si prišla in kam greš? In odgovori: Izpred obličja Saraje, gospodinje svoje, bežim.

9

In angel GOSPODOV ji veli: Vrni se h gospodinji svoji in ponižaj se pod njeno roko.

10

In reče ji angel GOSPODOV: Silno pomnožim seme tvoje, da ga ne bode moči šteti od množine.

11

In še ji reče angel GOSPODOV: Glej, ti si noseča, in rodila boš sina; imenuj ga pa Izmaela [T. j. Bog sliši.], zato ker je GOSPOD zaslišal stisko tvojo.

12

On bode človek divjak, roka njegova bo zoper vse in vseh roke zoper njega, in nasproti vsem bratom svojim bo prebival.

13

Tedaj imenuje Agara ime GOSPODA, ki je ž njo govoril: Ti si Bog mogočni, ki vidiš; dejala je namreč: Tukaj sem res gledala odzadaj njega, ki me je videl.

14

Zato se imenuje tisti vodnjak Ber-lahaj-roj [T. j. vodnjak Živega, ki me vidi.], in je med Kadesom in Beredom.

15

Rodila je torej Agara Abramu sina; in Abram je imenoval sina svojega, ki ga je Agara rodila, Izmaela.Imel je pa Abram šestinosemdeset let, ko mu je Agara rodila Izmaela.

16

Imel je pa Abram šestinosemdeset let, ko mu je Agara rodila Izmaela.