Geneza 15

1

Po teh dogodkih je prišla beseda GOSPODOVA Abramu v prikazni, rekoč: Ne boj se, Abram, jaz sem ti ščit, plačilo tvoje jako veliko.

2

Pa reče Abram: Gospod Jehova, kaj mi hočeš dati, ker jaz preminem brez otrok, in je on, ki bode posestnik hiše moje, Eliezer Damaščan?

3

Še reče Abram: Glej, meni nisi dal zaroda, in glej, moj domači hlapec bode dedič moj.

4

A glej, beseda GOSPODOVA mu reče: Ta ne bode dedič tvoj, marveč kateri pride iz osrčja tvojega, on bode dedič tvoj.

5

Nato ga pelje na plano in veli: Ozri se zdaj proti nebu in seštej zvezde, če jih moreš sešteti; in mu reče: Tako bode seme tvoje.

6

In Abram je veroval GOSPODU in on mu je štel to za pravičnost.

7

In mu reče: Jaz sem GOSPOD, ki sem te izpeljal iz Ura Kaldejcev, da ti dam to deželo, da jo posedeš.

8

In ko je rekel Abram: Gospod Jehova, po čem naj spoznam, da jo posedem?

9

mu veli: Vzemi zame triletno telico in triletno kozo in triletnega ovna ter grlico in goloba mladiča.

10

Abram torej vzame zanj vse to, in ko je vsako žival prerezal po sredi, položi vsake polovico drugi polovici nasproti, ptic pa ni razpolovil.

11

Ko so pa ptice roparice planile na trupla ta, jih je Abram odganjal.

12

In ko se je solnce nagibalo, se loti Abrama trdno spanje, in glej, strah in tema velika ga obideta.

13

In reče Gospod Abramu: Vedi za gotovo, da bodo potomci tvoji tujci v deželi, ki ni njihna, in jih bodo zasužnjili in jih stiskali štiristo let.

14

A tudi narod, ki mu bodo sužnjevali, bom jaz sodil, in potem izidejo z blagom obilnim.

15

Toda ti odideš k očetom svojim v miru, pokopan boš v lepi starosti.

16

Oni pa se vrnejo sem v četrtem rodu; zakaj krivica Amorejcev ni dozdaj še dopolnjena.

17

In ko je solnce zatonilo in je bila trda noč, glej: peč kadeča in plamenica goreča, ki gre skozi med onimi deli.

18

Ta dan je sklenil GOSPOD zavezo z Abramom, govoreč: Semenu tvojemu sem dal to deželo od reke Egiptovske do one reke velike, reke Evfrata:

19

Kenejce in Kenizejce ter Kadmonce,

20

in Hetejce in Ferizejce ter Refaime,in Amorejce in Kanaance in Girgasejce ter Jebusejce.

21

in Amorejce in Kanaance in Girgasejce ter Jebusejce.