Geneza 11

1

Bila pa je po vsej zemlji ena govorica, iste besede.

2

Zgodi se pa, ko so potovali od jutra, da so našli ravnino v deželi Sinearski, ter so se nastanili tam.

3

In rekli so drug drugemu: Dejte, naredimo opeko in jo izžgimo z ognjem! In bila jim je opeka za kamenje in zemeljska smola namesto malte.

4

In rekli so: Dejte, zgradimo si mesto in stolp, ki mu vrh bodi do neba, in naredimo si ime, da se morda ne razkropimo po vsej zemlji.

5

Ali GOSPOD pride doli pogledat mesto in stolp, ki so ga gradili otroci človeški.

6

In reče GOSPOD: Glej, ljudstvo je eno in vsem je edina gvorica, in to je samo začetek njih dela; sedaj pa se jim ne zabrani nič, kar so sklenili storiti.

7

Dejte, pojdimo doli in zmešajmo jim tam njih govorico, da ne bodo umeli drug drugega govorice.

8

Tako jih je razkropil GOSPOD odtod po vsej zemlji, in nehali so graditi tisto mesto.

9

Zato so imenovali ime njegovo Babel, ker je bil tam GOSPOD zmedel vse zemlje govorico, in odtod jih je GOSPOD razkropil po vsej zemlji.

10

To so rodovi Semovi. Sem je imel sto let, ko je rodil Arpaksada, dve leti po potopu;

11

in Sem je živel, rodivši Arpaksada, še petsto let in rodil sinove in hčere.

12

Arpaksad pa je živel petintrideset let, ko je rodil Šelaha;

13

in živel je Arpaksad, rodivši Šelaha, štiristo in tri leta in rodil sine in hčere.

14

Šelah pa je živel trideset let, ko je rodil Heberja;

15

in živel je Šelah, rodivši Heberja, še štiristo in tri leta in rodil sinove in hčere.

16

Heber pa je živel štiriintrideset let, ko je rodil Pelega;

17

in živel je Heber, rodivši Pelega, še štiristo trideset let in rodil sine in hčere.

18

Peleg pa je živel trideset let, ko je rodil Reguja;

19

in živel je Peleg, rodivši Reguja, še dvesto devet let in rodil sinove in hčere.

20

Regu pa je živel dvaintrideset let, ko je rodil Seruga;

21

in živel je Regu, rodivši Seruga, še dvesto sedem let in rodil sinove in hčere.

22

Serug pa je živel trideset let, ko je rodil Nahorja;

23

in živel je Serug, rodivši Nahorja, še dvesto let in rodil sinove in hčere.

24

Nahor pa je živel devetindvajset let, ko je rodil Teraha;

25

in živel je Nahor, rodivši Teraha, še sto devetnajst let in rodil sine in hčere.

26

Terah pa je živel sedemdeset let, ko je rodil Abrama, Nahorja in Harana.

27

In to so rodovi Terahovi: Terah rodi Abrama, Nahorja in Harana; Haran pa rodi Lota.

28

Umrl pa je Haran pred obličjem očeta svojega Teraha v svojem rojstnem kraju, v Uru Kaldejcev.

29

In vzameta si Abram in Nahor ženi; ime ženi Abramovi je bilo Saraj, ime ženi Nahorjevi pa Milka, hči Harana, očeta Milke in Jiske.

30

In Saraj je bila nerodovitna, imela ni otrok.

31

Vzame pa Terah Abrama, sina svojega, in Lota, sina Haranovega, vnuka svojega, in Sarajo, snaho svojo, ženo Abrama, sina svojega, in odidejo skupaj iz Ura v Kaldejcih popotovat v deželo Kanaansko, ter pridejo do Harana in se nastanijo tam.In bilo je dni Terahovih dvesto pet let; in umrl je Terah v Haranu.

32

In bilo je dni Terahovih dvesto pet let; in umrl je Terah v Haranu.