Zjavenie 8

1

A keď otvoril siedmu pečať, nastalo mlčanie na nebi jako za pol hodiny.

2

A videl som tých sedem anjelov, ktorí stoja pred Bohom, a dalo sa im sedem trúb.

3

A prišiel iný anjel a postavil sa pri oltári a mal zlaté kadidlo, a bolo mu dané mnoho kadiva, aby ho dal s modlitbami všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom.

4

A vystúpil dym kadív s modlitbami svätých z ruky anjela pred Bohom.

5

A potom vzal anjel kadidlo a naplnil ho ohňom s oltára a hodil na zem, a povstaly hlasy, a burácaly hromy, a blýskaly sa blesky, a bolo zemetrasenie.

6

A siedmi anjeli, ktorí mali sedem trúb, prihotovili sa, aby trúbili.

7

A prvý anjel zatrúbil, a nastalo krupobitie a oheň, čo bolo smiešané s krvou, a bolo to hodené na zem, a bola spálená tretina zeme, i tretina stromov zhorela, i všetka zelená tráva bola spálená.

8

A druhý anjel zatrúbil, a niečo jako veliký vrch, horiaci ohňom, bolo hodené do mora. A tretina mora sa obrátila na krv

9

a zomrela tretina tvorov, ktoré sú v mori, ktoré majú dušu, i tretina lodí bola zkazená.

10

A tretí anjel zatrúbil, a padla s neba veliká hviezda, horiaca jako fakľa, a padla na tretinu riek i na pramene vôd.

11

A meno hviezdy je Palina, a tretina vôd sa obrátila na palinu, a mnoho ľudí zomrelo od vôd, lebo boly zhorkly.

12

A štvrtý anjel zatrúbil, a uderená bola tretina slnca i tretina mesiaca i tretina hviezd, aby sa zatmila ich tretina, a deň aby nesvietil svoju tretinu a noc podobne.

13

A videl som a počul jedného orla [anjela], ktorý letel prostredkom neba a hovoril veľkým hlasom: Beda, beda, beda tým, ktorí bývajú na zemi, pre ostatné zvuky trúby troch anjelov, ktorí majú trúbiť.