3 Jánov 1

1

Starší milovanému Gájovi, ktorého ja milujem v pravde.

2

Milovaný, prajem ti, žeby si sa mal vo všetkom dobre a že by si bol zdravý, tak ako sa má dobre tvoja duša.

3

Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prichádzali bratia a svedčili o tvojej pravde, tak ako ty chodíš v pravde.

4

Väčšej radosti nad to nemám, než aby som počul, že moje deti chodia v pravde.

5

Milovaný verne činíš, čokoľvek robíš bratom a hosťom,

6

ktorí dali tvojej láske svedoctvo pred sborom, ktorých keď vyprevadíš hodne Boha, dobre robíš.

7

Lebo vyšli za jeho meno neberúc ničoho od pohanov.

8

My sme teda podlžni prijímať takých bratov, aby sme boli spolupracovníkmi pravde a cirkvi.

9

Písal som sboru, ale Diotrefes, ktorý chce byť prvým medzi nimi, nás neprijíma.

10

Preto ak prijdem, pripomeniem jeho skutky, ktoré robí, že hovorí o nás zlé reči a nemajúc dosť na tom, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by chceli, bráni a vylučuje ich zo sboru.

11

Milovaný, nenasleduj zlého, ale dobré. Ten, kto činí dobré, je z Boha, ale kto robí zlé, nevidel Boha.

12

Demetriovi dávajú všetci svedoctvo i sama pravda, a my tiež svedčíme, a viete, že naše svedoctvo je pravdivé.

13

Mal by som ti mnoho čo písať, ale nechcem ti napísať černidlom a perom.

14

Lež nadejem sa, že ťa skoro uvidím, a budeme hovoriť ústa k ústam.

15

Pokoj ti! Pozdravujú ťa priatelia. Pozdravuj priateľov podľa mena.