1 Jánov 1

1

Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali, a čoho sa naše ruky dotýkaly, o slove života -

2

a ten život sa zjavil, a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám -,

3

teda čo sme videli a počuli, zvestujeme vám, aby ste aj vy mali obecenstvo s nami. A naše obecenstvo je s Otcom a jeho Synom, Ježišom Kristom.

4

A to vám píšeme nato, aby bola vaša radosť naplnená.

5

A toto je zvesť, ktorú sme počuli od neho a ktorú vám zvestujeme, že Bôh je svetlo, a že niet v ňom nijakej tmy.

6

Keď povieme, že máme obecenstvo s ním a chodíme vo tme, luháme a nečiníme pravdy;

7

ale keď chodíme vo svetle, jako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým, a krv Ježiša Krista, jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu.

8

Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme, a niet v nás pravdy.

9

Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti.

10

Keď povieme, že sme nehrešili, robíme ho lhárom, a niet v nás jeho slova.