1 Timotejovi 4

1

Ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov,

2

hovoriacich v pokrytstve lož, majúci žhavo poznačené vlastné svedomie,

3

ktorí budú zbraňovať ženiť sa a prikazovať zdržovať sa pokrmov, ktoré Bôh stvoril na požívanie s ďakovaním pre veriacich a poznavších pravdu.

4

Lebo každé stvorenie Božie je dobré, a nič nie je na zahodenie, čo sa prijíma z ruky Božej s ďakovaním,

5

lebo sa posväcuje slovom Božím a modlitbou.

6

Keď budeš toto predkladať bratom, budeš dobrým služobníkom Ježiša Krista, kŕmeným slovami viery a dobrého učenia, ktoré si doteraz nasledoval.

7

Ale obecné a babské bájky odmietni a cvič sa v pobožnosti.

8

Lebo telesné cvičenie je na málo čo užitočné, ale pobožnosť je na všetko užitočná majúc zasľúbenie terajšieho i budúceho života.

9

Verné je to slovo a hodno každého prijatia.

10

Lebo nato i pracujeme i zápasíme i pohanenia nesieme, že sa nadejeme na živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí a najmä verných.

11

Prikazuj to a uč!

12

Nech nikto nepohŕda tvojou mladosťou, ale buď príkladom verných v slove, obcovaní, v láske, v duchu, vo viere, mravnej čistote.

13

Dokiaľ neprijdem, buď bedlivý čítania, napomínania, učenia.

14

Nezanedbávaj daru milosti, ktorý je v tebe a ktorý ti je daný proroctvom so vzkladaním rúk starších sboru.

15

Na to maj starosť, v tom buď, aby tvoj pokrok bol zrejmý vo všetkom.

16

Maj pozor na seba i na učenie, zotrvávaj v tom. Lebo keď to budeš robiť, zachrániš aj seba aj tých, ktorí ťa počúvajú.