2 Solúnčanom 1

1

Pavel, Silván a Timoteus cirkvi Tesaloničanom v Bohu, našom Otcovi, a v Pánu Ježišu Kristovi:

2

milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.

3

Podlžní sme ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, ako je slušné, pretože veľmi rastie vaša viera, a množí sa láska jedného každého všetkých vás naproti jedendruhému,

4

takže my sami sa chválime vami v cirkviach Božích ohľadne vašej trpezlivosti a viery vo všetkých vašich prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate,

5

čo je zjavným dôkazom spravedlivého súdu Božieho, aby ste boli učinení hodnými kráľovstva Božieho, za ktoré aj trpíte,

6

akže je ináče spravedlivé u Boha odplatiť tým, ktorí vás sužujú, súžením

7

a vám súženým odpočinutím s nami, keď sa zjaví Pán Ježiš s neba s anjelmi svojej moci,

8

v plamennom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha, a tým, ktorí neposlúchajú evanjelia nášho Pána Ježiša Krista,

9

ktorí ponesú pomstu, večné zahynutie, preč od tvári Pánovej a od slávy jeho mocnosti,

10

keď prijde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých, ktorí uverili (lebo sa uverilo nášmu svedoctvu u vás), v ten deň.

11

Tým cieľom sa aj vždycky modlíme za vás, že by vás náš Bôh učinil hodnými toho povolania a naplnil každou záľubou na dobrotivosti a skutkom viery v moci,

12

aby bolo oslávené meno našeho Pána Ježiša Krista vo vás a vy v ňom podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.