Výber biblie
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Filipanom 1

1

Pavel a Timoteus, sluhovia Ježiša Krista, všetkým svätým v Kristu Ježišovi, ktorí sú vo Filipách s dozorcami a diakonmi:

2

milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.

3

Ďakujeme svojmu Bohu pri každej rozpomienke ma vás

4

vždycky v každej svojej prosbe za vás za všetkých s radosťou prosiac

5

vzhľadom na vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz

6

a práve preto dôverujem, že ten, ktorý započal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná a zachová až do dňa Ježiša Krista,

7

jako mi je spravedlivé myslieť to za vás za všetkých, pretože vás mám v srdci, keď že jako v mojich putách, tak i v obrane a v upevňovaní evanjelia ste vy všetci mojimi spoluúčastníkmi na milosti.

8

Lebo mojím svedkom je Bôh, ako túžim po vás po všetkých vo vnútornostiach Ježiša Krista.

9

A za to sa modlím, žeby vaša láska ešte viac a viac hojnela pravou známosťou a každým vnímaním,

10

aby ste boli schopní posúdiť, čo je dobré a čo nie, aby ste boli čistí a prostí úrazu na deň Kristov,

11

naplnení ovocím spravedlivosti, doneseným skrze Ježiša Krista, na slávu a chválu Božiu.

12

A chcem, aby ste vedeli, bratia, že to, čo sa so mnou dialo, napokon bolo viac na prospech evanjelia,

13

takže sa moje putá staly zjavnými v Kristovi v celom prätóriu aj ostatným všetkým.

14

A väčšina z bratov v Pánovi, súc posmelení mojimi putami, ešte lepšie sa odvážili bez bázne hovoriť slovo Božie.

15

Niektorí síce aj pre závisť a svár, ale niektorí aj zo záľuby hlásajú Krista,

16

jedni z lásky vediac, že som nato, aby som bránil evanjelium,

17

a iní zase zvestujú Krista zo svárlivosti, nie čiste, domnievajúc sa, že spôsobia mojim putám súženie.

18

Ale čože? Však akýmkoľvek už spôsobom, buď pod zámienkou buď v pravde, Kristus sa zvestuje, a tomu sa radujem, ale sa i budem radovať,

19

lebo viem, že mi to bude na spásu skrze vašu prosbu a napomáhanie Ducha Ježiša Krista

20

podľa môjho túžobného očakávania a mojej nádeje, že nebudem v ničom zahanbený, ale celou smelosťou, jako vždycky tak i teraz bude veličený Kristus v mojom tele buď životom buď smrťou.

21

Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk.

22

Ale ak práve žiť v tele mi je na užitok práce, nevedel by som povedať, čo by som vyvolil.

23

Ale oboje ma tiahne: mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo o mnoho lepšie,

24

ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás.

25

A spoliehajúc na to viem, že zostanem a zostanem so všetkými vami na váš prospech a na radosť viery,

26

aby sa vaša chvála rozhojnila mnou v Kristu Ježišovi mojím opätným príchodom k vám.

27

Len obcujte tak, aby to bolo hodno evanjelia Kristovho, aby som, či už keď prijdem a vidím vás, a či súc neprítomný počul o vás, že stojíte v jednom duchu jednou dušou spolu zápasiac za vieru evanjelia

28

a nedajúc sa v ničom plašiť protivníkom, čo je im očividným dôkazom ich zahynutia a vášho spasenia, a to od Boha.

29

Lebo vám je z milosti daná za Krista, nie len aby ste v neho verili, ale aj aby ste za neho trpeli

30

majúc ten istý boj, aký ste videli pri mne, a o jakom i teraz čujete pri mne.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936