Jána 2

1

A na tretí deň bola svadba v Galilejskej Káne, a bola tam matka Ježišova.

2

A pozvaný bol na svadbu i Ježiš i jeho učeníci.

3

A keď nedostačovalo víno, povedala matka Ježišova jemu: Nemajú vína.

4

A Ježiš jej povedal: Čo mám s tebou, ženo? Ešte neprišla moja hodina.

5

Potom povedala jeho matka posluhovačom: Keby vám povedal čokoľvek, urobte!

6

A stálo tam, podľa židovského očisťovania, šesť kamenných nádob na vodu, do ktorých sa zmestilo po dvoch mierach alebo po troch.

7

A Ježiš im povedal: Naplňte nádoby vodou! A naplnili ich až po vrch.

8

A potom im povedal: Teraz naberajte a zaneste starejšiemu. A zaniesli.

9

A jako ochutnal starejší vodu, ktorá sa bola obrátila na víno (a nevedel odkiaľ je, ale posluhovia, ktorí brali vodu, vedeli), zavolal starejší ženícha

10

a povedal mu: Každý človek kladie na stôl najprv dobré víno, a keď sa hostia napijú, potom to podlejšie; ale ty si zachoval dobré víno až doteraz.

11

Tento počiatok divov učinil Ježiš v Galilejskej Káne a zjavil svoju slávu, a jeho učeníci uverili v neho.

12

Potom sišiel do Kafarnauma, on, jeho matka, jeho bratia i jeho učeníci, a zostali tam nie mnoho dní.

13

A bola blízko Veľká noc Židov, a Ježiš odišiel hore do Jeruzalema

14

a našiel v chráme predavačov volov, oviec a holubov a peňazomencov tam sediacich

15

a spravil zo šarinových motúzov bič a vyhnal všetkých z chrámu, aj ovce a voly, a peňazomencom povysýpal peniaze a ich stoly poprevracal

16

a tým, ktorý predávali holubov, povedal: Odneste toto odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnice!

17

A jeho učeníci sa rozpamätali, že je napísané: Revnivosť za tvoj dom ma zožiera.

18

Vtedy odpovedali Židia a riekli mu: Jaké znamenie nám ukážeš, že toto činíš?

19

A Ježiš odpovedal a riekol im: Zborte tento chrám, a vo troch dňoch ho postavím.

20

Vtedy povedali Židia: Štyridsaťšesť rokov staväli tento chrám, a ty ho postavíš vo troch dňoch?

21

Ale on hovoril o chráme svojho tela.

22

A potom, keď vstal z mŕtvych, rozpamätali sa jeho učeníci, že im to povedal, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

23

A keď bol v Jeruzaleme na Veľkú noc, na ten sviatok, uverili mnohí v jeho meno vidiac jeho divy, ktoré činil.

24

Ale on, Ježiš, sa im nesveril, pretože on znal všetkých

25

a že nepotreboval, aby mu niekto vydal svedoctvo o človekovi, lebo on vedel, čo bolo v ktorom človekovi.