Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Amos 8

1

Toto mi ukázal Pán Hospodin a hľa, koš letného ovocia.

2

A riekol: Čo vidíš, Ámose? A ja som povedal: Koš letného ovocia. A Hospodin mi riekol: Prijde koniec môjmu ľudu Izraelovi; neprejdem viacej len tak popri ňom.

3

A budú kvíliť spevy chrámu toho dňa, hovorí Pán Hospodin. Bude mnoho mŕtvych tiel; mlčky ich pohodia na ktorékoľvek miesto.

4

Počujte to vy, ktorí pohlcujete biedneho a usilujete sa vyhubiť pokorných zo zeme

5

hovoriac: Kedyže už pominie novmesiac, aby sme predávali obilie, a sobota, aby sme na predaj otvorili zbožie, aby sme umenšili efu, aby sme zväčšili šekel a klamali falošnými vážkami,

6

aby sme kúpili chudobných za peniaze a núdzneho, predávaného pre pár obuvi, a aby sme predávali pozadok zbožia.

7

Hospodin prisahal na dôstojnosť Jakobovu: Nezabudnem na veky na niktoré ich skutky.

8

Či sa azda preto nemá triasť zem, a nemá smútiť každý, kto býva v nej? Ale vystúpi všetka jako rieka Níl, a rozbúri sa a klesne jako rieka Egypta.

9

A stane sa toho dňa, hovorí Pán Hospodin, že spôsobím to, aby zašlo slnce na poludnie, a zatemním zemi v deň svetla,

10

obrátim vaše sviatky v smútok a všetky vaše spevy v žalostný nárek, spôsobím to, že na každých bedrách bude smútočné vrece a na každej hlave plešina, učiním to jako smútok za jedinákom a koniec toho jako deň horkosti.

11

Hľa, idú dni, hovorí Pán Hospodin, že pošlem hlad na zem, nie hlad po chlebe ani nie smäd po vode, ale hlad a smäd počuť slová Hospodinove.

12

A budú sa túlať od mora k moru a od severa až na východ a budú chodiť sem a ta hľadajúc slovo Hospodinovo, ale nenajdú.

13

Toho dňa budú omdlievať krásne panny i mládenci od smädu.

14

Tí, ktorí prisahajú na previnenie, na modlu Samárie a hovoria: Ako že žije tvoj boh, Dáne, a jako že žije cesta do Bér-šeby, padnú a nepovstanú viacej.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936