Amos 3

1

Počujte toto slovo, ktoré hovorí Hospodin proti vám, synovia Izraelovi, proti všetkej čeľadi, ktorú som vyviedol hore z Egyptskej zeme, hovoriac:

2

Len vás som poznal zo všetkých čeľadí zeme, preto navštívim na vás všetky vaše neprávosti.

3

Či azda pojdú dvaja spolu bez toho, že by sa shodli?

4

Či zareve lev v lese, keď by nebolo pre neho koristi? Či vydá ľvíča svoj hlas zo svojej peleše bez toho, že by bolo lapilo?

5

Či padne vtáča do osídla na zemi, keď mu niet smečky? Či sa zdvihne osídlo od zeme, keď nechytilo ničoho?

6

Či sa zatrúbi na trúbu v meste, a ľud sa nesbehne v strachu? Či sa deje voľačo zlé v meste, a Hospodin neučinil?

7

Lebo Pán Hospodin nečiní ničoho, krome keď zjavil svoju tajnú radu svojim služobníkom prorokom.

8

Lev reve, kto by sa nebál? Pán Hospodin hovorí, kto by neprorokoval?

9

Rozhláste na palácoch v Ašdóde a na palácoch v Egyptskej zemi a povedzte: Soberte sa na vrchy Samárie a vidzte veľké nepokoje prostred nej a utiskovaných v jej strede!

10

A nevedia robiť toho, čo je pravé, hovorí Hospodin, ktorí hromadia ukrutnosť a zkazu vo svojich palácoch.

11

Preto takto hovorí Pán Hospodin: Nepriateľ! A to kolom dookola zeme, a strhne s teba tvoju silu, a vylúpené budú tvoje paláce.

12

Takto hovorí Hospodin: Tak ako keď vytrhne pastier dva hnáty alebo kus ucha z tlamy ľva, tak budú vytrhnutí synovia Izraelovi, ktorí sedia v Samárii v kúte na posteli a na damašku lože.

13

Čujte a svedčite v dome Jakobovom, hovorí Pán Hospodin, Bôh Zástupov,

14

že toho dňa, ktorého navštívim prestúpenia Izraelove na ňom, navštívim aj oltáre Bét-ela, a budú odťaté rohy oltára a padnú na zem.

15

A zbijem zimný dom s letným domom; zhynú domy zo slonovej kosti, a bude koniec mnohým domom, hovorí Hospodin.