Amos 2

1

Takto hovorí Hospodin: Pre troje prestúpení Moába a pre štvoro neodvrátim toho, pretože spálil kosti kráľa Edoma na vápno.

2

A preto pošlem oheň na Moába, a strávi paláce Kerijjóta, a Moáb zomrie v surme za vojenného kriku a za zvuku trúby.

3

A vyplienim sudcu z jeho stredu a všetky jeho kniežatá pobijem s ním, hovorí Hospodin.

4

Takto hovorí Hospodin: Pre troje prestúpení Júdu a pre štvoro neodvrátim toho, pretože zavrhli zákon Hospodinov a neostríhali jeho ustanovení, a zaviedly ich do bludu ich lži, za ktorými chodili ich otcovia.

5

A preto pošlem oheň na Júdu, a strávi paláce Jeruzalema.

6

Takto hovorí Hospodin: Pre troje prestúpení Izraela a pre štvoro neodvrátim toho, pretože predávali spravedlivého za peniaze a núdzneho pre pár obuvi,

7

ktorí dychtia po prachu zeme na hlave chudobných a nakrivujú cestu pokorných, a k tomu i syn i jeho otec chodia ku tej istej dievke, aby poškvrňovali meno mojej svätosti.

8

A na založených rúchach sa zohýnajú vedľa každého oltára a pijú víno pokutovaných v dome svojho boha,

9

kým som ja vyhladil Amoreja zpred ich tvári, ktorého výška bola jako výška cedier, a bol mocný jako duby; no, jednako som zahladil jeho ovocie shora a jeho korene zdola.

10

A ja som vás vyviedol hore z Egyptskej zeme a vodil som vás po púšti štyridsať rokov, aby ste dedične vládli zemou Amoreja.

11

A vzbudzoval som zpomedzi vašich synov za prorokov a zpomedzi vašich mládencov za nazarejov. Alebo či nie je tak, synovia Izraelovi? hovorí Hospodin.

12

Ale vy ste napájali nazarejov vínom a prorokom ste zakazovali a vraveli: Neprorokujte!

13

Hľa, ja budem tlačiť na vás tam, kde ste, jako tlačí voz, plný snopov.

14

A zahynie útočište ľahkému čo do behu, a silný nedodá pevnosti svojej vláde, ani hrdina nezachráni útekom svojej duše,

15

a ten, kto chytá lučište, neobstojí, a ľahký čo do svojich nôh neunikne, jako ani ten, kto jazdí na koni, nezachráni útekom svojej duše.

16

Ale i ten, kto je zmužilého srdca medzi hrdinami, bude utekať nahý toho dňa, hovorí Hospodin.