Levitikus 3

1

Ak bude jeho obetný dar pokojnou obeťou bitnou, a bude obetovať z hoviad, už či to bude mužského pohlavia a či bude ženského pohlavia, bezvadné ho bude obetovať pred Hospodinom.

2

A vzloží svoju ruku na hlavu svojho obetného daru a zabije ho pri dveriach stánu shromaždenia, a synovia Áronovi, kňazi, budú kropiť krvou na oltár dookola.

3

A bude obetovať z pokojnej obeti bitnej ohňovú obeť Hospodinovi, a síce tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach,

4

a obe ľadviny s tukom, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, ako aj bránicu s pečeňou, to všetko odníme s ľadvinami.

5

A kadiac budú to páliť synovia Áronovi na oltári so zápalnou obeťou, ktorá bude na dreve, položenom na ohni, a to bude ohňová obeť upokojujúcej vône Hospodinovi.

6

A keď bude jeho obetný dar z drobného dobytka na pokojnú obeť bitnú Hospodinovi, už či bude mužského pohlavia a či bude ženského pohlavia, bezvadné ho bude obetovať.

7

Ak bude obetovať svoj obetný dar ovcu, obetovať ju bude pred Hospodinom.

8

A vzloží svoju ruku na hlavu svojho obetného daru a zabije ho pred stánom shromaždenia, a synovia Áronovi budú kropiť jeho krvou, krvou jeho daru, na oltár dookola.

9

A bude obetovať z pokojnej obeti bitnej ohňovú obeť Hospodinovi, jej tuk, celý chvost, ktorý odníme pri samom chrbte, a tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, ako i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach,

10

aj obe ľadviny a tuk, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, i bránicu s pečeňou, to všetko odníme s ľadvinami.

11

A kadiac bude to páliť kňaz na oltári. To je pokrm ohňovej obeti Hospodinovi.

12

Keď bude jeho obetným darom koza, bude ju obetovať pred Hospodinom.

13

A vzloží svoju ruku na jej hlavu a zabije ju pred stánom shromaždenia, a synovia Áronovi budú kropiť jej krvou na oltár dookola.

14

A bude z nej obetovať svoj obetný dar, ohňovú obeť Hospodinovi, a síce tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach,

15

a obe ľadviny a tuk, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, ako i bránicu s pečeňou, to všetko odníme s ľadvinami.

16

A kadiac kňaz bude to páliť na oltári. To je pokrm ohňovej obeti na upokojujúcu vôňu; všetok tuk bude Hospodinovi.

17

To bude večným ustanovením po vašich pokoleniach vo všetkých vašich bydliskách. Nijakého tuku a nijakej krvi nebudete jesť.