Ozeáš 14

1

Navráťže sa, Izraelu, cele k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo si klesol pre svoju neprávosť.

2

Vezmite si so sebou slová pokánia a navráťte sa k Hospodinovi, povedzte mu: Odpusti všetku neprávosť a vezmi dobré, a za pokojné obeti budeme obetovať juncov, svoje rty.

3

Assúr nás nezachráni, nepojdeme na koňoch ani nepovieme viacej dielu svojich rúk: Náš Bôh; lebo len v tebe najde zľutovanie sirota.

4

Uzdravím ich odvrátenie, budem ich milovať dobrovoľne, lebo môj hnev sa obráti od neho.

5

Budem Izraelovi jako rosa, bude kvitnúť ako ľalia a zapustí svoje korene jako Libanon.

6

Jeho mládniky sa rozídu, a jeho nádhera bude jako nádhera olivy, a jeho vôňa bude jako vôňa Libanona.

7

Tí, ktorí sedia v jeho tôni, sa navrátia; oživia obilie, a sami budú kvitnúť ako vinič, ktorého pamiatka je ako pamiatka vína z Libanona.

8

Efraim povie: Čo ja mám ešte s modlami?! A ja vyslyším a budem pozorovať na neho. Ja som ako zelená jedľa; zo mňa sa najde tvoje ovocie.

9

Kto je múdry, nech porozumie týmto veciam, rozumný, nech ich pozná! Lebo cesty Hospodinove sú priame, a spravedliví pojdú po nich, ale priestupníci klesnú na nich.