Ezechiel 41

1

A doviedol ma ku chrámu a zmeral stĺpy, šesť lakťov šírky z jednej strany a šesť lakťov šírky z druhej strany, šírka stĺpov stánu.

2

Šírka vchodu bola desať lakťov, a boky vchodu päť lakťov z jednej strany a päť lakťov z druhej strany. A nameral jeho dĺžky štyridsať lakťov a šírky dvadsať lakťov.

3

Potom vošiel do vnútra a nameral stĺpu dverí dva lakte a dverí, vchodu, šesť lakťov a šírky dvier sedem lakťov.

4

A nameral dĺžky toho dvadsať lakťov a šírky dvadsať lakťov, na prednej strane chrámu. A povedal mi: Toto je svätyňa svätých.

5

Zmeral aj stenu domu, šesť lakťov, a šírku izbice štyri lakte kolom dookola, okolo domu.

6

A izbice boly izbica na izbici, tri, a tridsaťkrát, a išly do steny, ktorá patrila domu pre izbice kolom dookola, aby sa držaly, ale nedržaly sa v stene samého domu.

7

A tak čo vyššie šírilo sa naokolo izbiciam, lebo obkľúčenie domu išlo vyššie a vyššie kolom dookola domu, preto rástla šírka domu do výšky, a tak sa vystupovalo zo spodného do vrchného cez prostredné.

8

A videl som, že má dom vyvýšenie kolom dookola, základy izbíc, plná trstina merná, šesť lakťov až po kĺb.

9

Šírka steny, ktorú mala izbica na vonok, bola päť lakťov, a to, čo bolo ponechané, dom izbíc, ktoré patrily domu.

10

A medzi komorami bola šírka dvadsiatich lakťov okolo domu, kolom dookola.

11

Dvere izbice boly obrátené k ponechanému miestu, jedny dvere smerom na sever a druhé dvere na juh. A šírka ponechaného miesta bola päť lakťov kolom dookola.

12

A stavänie, ktoré bolo pred ohradeným miestom po strane smerom na západ, malo sedemdesiat lakťov šírky a stena stavänia päť lakťov šírky kolom dookola a jeho dĺžka deväťdesiat lakťov.

13

Potom zmeral dom, sto lakťov dĺžky, a ohradené miesto a stavba a jej steny, sto lakťov dĺžky.

14

A šírka predku domu a ohradeného miesta na východ sto lakťov.

15

A zmeral dĺžku stavänia pred ohradeným miestom, ktoré to stavänie bolo za ním, ako i jeho chodby z jednej i z druhej strany, sto lakťov, a tak i vnútorný chrám a siene dvora.

16

Prahy a zavrené okná a chodby okolo všetkých troch; naproti prahu bolo drevené paženie kolom dookola, i zem až po okná, a okná boly pokryté;

17

miesto nad dverami a až do vnútorného domu jako i navonok i po celej stene kolom dookola, vnútri i vonku, všetko malo svoju mieru.

18

A boli porobení cherubi a palmy, a to vše palma medzi cherubom a cherubom, a cherub mal dve tváre,

19

a to tvár človeka oproti palme z jednej strany a tvár leva oproti palme z druhej strany; tak bolo porobené po celom dome kolom dookola.

20

Od zeme až hore nad dvere boli porobení cherubi a palmy, a to na stene chrámu.

21

A čo do chrámu, mal štvorhranné podvoje a predok svätyne mal tú istú podobu.

22

Oltár bol z dreva, tri lakte výšky, a jeho dĺžka dva lakte, a mal svoje uhly, a jeho dĺžka a jeho steny boly z dreva. A vravel mi: Toto je stôl, ktorý stojí pred Hospodinom.

23

A chrám i svätyňa maly po dvoje dverí.

24

A dvere maly po dvoje dvier, po dvoje dvier, ktoré sa obracaly, dvoje maly jedny dvere, a dvoje dvier maly druhé dvere.

25

Boli porobení na nich, na dveriach chrámu, cherubi a palmy, jako boli porobení na stenách, a výpustok z dreva pred sieňou zvonku.

26

A zavrené okná a palmy z jednej i z druhej strany po stranách siene a tak zdobené aj izbice domu i výpustky.