Ezechiel 19

1

A ty pozdvihni trúchlospev na kniežatá Izraelove

2

a povieš: Čo tvoja mater ľvica? Odpočívajúc líhala medzi ľvami, medzi mladými ľvami vychovávala svoje ľvíčatá.

3

A vychovala jedno zo svojich ľvíčat; bol to mladý lev a naučil sa lúpežiť; žrával ľudí.

4

A počuly o ňom národy; lapený bol do ich jamy, a doviedli ho za obrúčky do Egyptskej zeme.

5

A keď videla ľvica, že darmo čaká, a že zahynula jej nádej, vzala jedno zo svojich ľvíčat, urobila ho mladým ľvom.

6

A chodil si medzi ľvami a stal sa z neho mladý lev; ale sa naučil lúpežiť a žrával ľudí;

7

poznal svoje vdovy a spustošil ich mestá, takže spustla zem i jej náplň od hlasu jeho revu.

8

Preto nastavily na neho národy naokolo z krajín a rozostrely na neho svoju sieť; lapený bol do ich jamy.

9

Dali ho do klietky na obrúčky a doviedli ho k babylonskému kráľovi, odviedli ho do pevností, aby nebolo viacej počuť jeho hlasu na vrchoch Izraelových.

10

Tvoja mater bola jako vinič za tvojho pokoja, zasadený nad vodami; úrodný a haluznatý bol pre mnohé vody.

11

A mal silné prúty na berly panovníkov, a jeho postava sa vypäla vysoko medzi oblaky, a bolo ho vidieť pre jeho vysokosť, pre množstvo jeho vetiev.

12

Ale bol vytrhnutý v prchlivosti a hodený na zem, a východný vietor usušil jeho ovocie; jeho silné prúty sa vylámaly a uschly; oheň to strávil.

13

A teraz je zasadený na púšti, vo vypráhlej zemi žíznivej.

14

Krome toho vyšiel oheň z prúta jeho konárov; strávil jeho ovocie, a nie je už na ňom silného prúta na berlu panovať. Je to trúchlospev a bude na trúchlospev.