Jeremiáš 45

1

Slovo, ktoré hovoril prorok Jeremiáš Báruchovi, synovi Neriášovmu, keď písal tieto slová do knihy z úst Jeremiášových vo štvrtom roku Jehojakima, syna Joziášovho, judského kráľa, a vravel:

2

Takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov, o tebe, Báruchu:

3

Povedal si: Oj, beda mne! Lebo Hospodin pridal trápenia duše k mojej bolesti. Ustávam vo svojom úpení a nenachádzam odpočinku.

4

Takto mu povieš: Takto hovorí Hospodin: Hľa, to, čo som vybudoval, borím, a to, čo som zasadil, plienim, a tak celú zem; moja je.

5

A ty by si hľadal pre seba veľké veci? Nehľadaj! Lebo hľa, uvediem zlé na každé telo, hovorí Hospodin, a tebe dám tvoju dušu za korisť na všetkých miestach, kamkoľvek pôjdeš.