Príslovia 30

1

Slová Agúra, syna Jakeho, z rodu Massa. Takto hovorí muž Itielovi, Itielovi a Ukalovi.

2

Je isté, že som nerozumnejší než obyčajný človek a nemám rozumnosti iných ľudí.

3

Ani som sa nenaučil múdrosti, ale známosť Najsvätejšieho znám.

4

Kto vystúpil hore na nebesia i sostúpil? Kto sobral vietor do svojich hrstí? Kto sviazal vody do rúcha? Kto postavil všetky končiny zeme? Čo je jeho meno? A čo meno jeho syna, keď vieš?

5

Každá reč Božia je čistá jako zlato, prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorý sa utiekajú k nemu.

6

Nepridaj k jeho slovám, aby ťa neskáral, a bol by si postihnutý v lži.

7

Dvoje si žiadam od teba, neodriekni mi toho, prv ako zomriem:

8

márnosť a lživé slovo vzdiaľ odo mňa; chudoby ani bohatstva mi nedaj; živ ma pokrmom podľa mojej potreby,

9

aby som sa nenasýtil a nezaprel a nepovedal: Kto je Hospodin? Alebo aby som neschudobnel a neukradol a nesiahol na meno svojho Boha.

10

Neosoč sluhu pred jeho pánom, aby ti nezlorečil, a ty by si sa prehrešil!

11

Je pokolenie, ktoré zlorečí svojmu otcovi a nedobrorečí svojej materi.

12

Je pokolenie, ktoré je čisté vo svojich očiach, a predsa nie je umyté od svojej nečistoty.

13

Je pokolenie, oj, aké vysoké sú jeho oči, a jeho riasy sú povznesené!

14

Je pokolenie, ktorého zuby sú jako meče a jeho črenové zuby jako nože, aby zožieralo chudobných zo zeme a biednych zpomedzi ľudí.

15

Pijavica má dve dcéry, ktoré hovoria: Daj, daj! Tieto tri veci sa nenasýtia, štyri, ktoré nepovedia: Dosť:

16

peklo a život neplodnej; zem sa nenasýti vody, a oheň nepovie: Dosť.

17

Oko, ktoré sa vysmieva otcovi a pohŕda poslušnosťou matky, vykľujú potoční havrani, a zožerú ho orlíčatá.

18

Tieto tri veci sú nevystihnuteľné pre mňa a štyri, ktorých neznám:

19

cesty orla v povetrí, cesty hada na skale, cesty lode prostred mora a cesty muža pri panne.

20

Taká je cesta cudzoložnej ženy: jie a utrie svoje ústa a povie: Nepáchala som neprávosti.

21

Pod tromi vecmi sa trasie zem a pod štyrmi, ktorých nemôže uniesť:

22

pod sluhom, keď kraľuje, a pod bláznom, keď sa nasýti chleba,

23

pod nenávidenou ženou, keď sa vydá, a pod dievkou, keď dedične zaujme miesto svojej panej.

24

Štyri veci sú ináče malými na zemi, ale sú nadmier múdre:

25

mravci, ľud nie silný, ktorí však v lete pripravujú svoj pokrm;

26

králici, ľud nie mocný, ktorí však staväjú svoj dom v skale;

27

kobylky nemajú kráľa; avšak vychádzajú po čatách všetky;

28

pavúk pracuje rukami a býva na palácoch kráľových.

29

Toto troje statne vykračuje a štvoro chodí strmo:

30

lev, hrdina medzi zvieratami, ktorý neustúpi pred ničím;

31

prepásaný na bedrách kôň alebo kozol a kráľ, s ktorým kráča voj.

32

Ak si sa dopustil bláznovstva povyšujúc sa a jestli si myslel na zlé, ruku na ústa,

33

lebo tlak na smotanu vyvodí maslo, a tlak na nos vyvodí krv, a tlak do hnevu vyvodí svár.