Príslovia 27

1

Nechlúb sa zajtrajším dňom, lebo nevieš, čo ešte splodí deň.

2

Nech ťa chváli iný, a nie tvoje ústa, cudzí, a nie tvoje rty.

3

Tiaž kameňa a váha piesku je veľká; ale hnev blázna je ťažší nad to oboje.

4

Ukrutná vec je prchlivosť, a povodňou je hnev; ale kto obstojí pred závisťou?

5

Lepšie je zjavné karhanie ako skrytá láska.

6

Verné sú rany od toho, kto miluje; ale hromadné sú bozky toho, kto nenávidí.

7

Sýta duša pohrdne aj medom; ale lačnej duši je každá horkosť sladkou.

8

Jako vták, ktorý vyletí zo svojho hniezda, tak i človek, ktorý vyletí zo svojho miesta.

9

Masť a kadivo obveseľuje srdce, tak i sladkosť niečieho priateľa, pochádzajúca z rady duše.

10

Svojho priateľa a priateľa svojho otca neopusti, ale nevchádzaj do domu svojho brata v deň svojho nešťastia; lepší je blízky súsed ako ďaleký brat.

11

Buď múdry, môj synu, a obveseľuj moje srdce, aby som mal čo odpovedať tomu, kto ma potupuje.

12

Opatrný vidiac zlé skryje sa; hlupáci prejdúc zamiešajú sa a pykajú.

13

Vezmi jeho rúcho, lebo sa zaručil za cudzieho a za cudzozemku, vezmi jeho záloh.

14

Tomu, kto veľkým hlasom dobrorečí svojmu priateľovi vstanúc skoro za rána, počíta sa to za zlorečenie.

15

Ustavičné kvapkanie v deň prívalu a svárlivá žena sú si rovné.

16

Ten, kto by ju chcel ukryť, ukrýva vietor, a olej sa vyskytne jeho pravici.

17

Železo sa ostrí železom, a človek ostrí tvár svojho blížneho.

18

Ten, kto stráži fík, bude jesť jeho ovocie, a ten, kto ostríha svojho pána, bude ctený.

19

Jako voda ukáže tvári tvár, tak srdce človeka človekovi.

20

Peklo a zahynutie sa nenasýtia, a tak sa nenasýtia ani oči človeka.

21

Panvica striebru a pec zlatu, a človek sa pozná podľa svojej chvály.

22

Keby si blázna utĺkol v mažiari tĺkom medzi krúpami, neuhne od neho jeho bláznovstvo.

23

Znaj dobre stav svojho drobného stáda a obráť svoj pozor na čriedy dobytka.

24

Lebo hojnosť netrvá na veky, alebo či azda trvá koruna z pokolenia na pokolenie?

25

Keď sa odprace seno, ukáže sa svieža otava, a spracú sa aj byliny vrchov.

26

Barance sú na tvoj odev, a plácou poľa sú kozli.

27

A dostatok mlieka od kôz je na tvoj pokrm, na pokrm tvojho domu, a je životom tvojim dievkam.