Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Príslovia 20

1

Víno je posmievač, opojný nápoj nepokojný, a preto nikto, kto blúdi v ňom, nebude múdry.

2

Hrôza kráľova je ako revanie mladého ľva; ten, kto vyvolá jeho hnev, hreší proti svojej duši.

3

Na česť je človekovi sedieť preč od sporu; ale každý blázon, kto sa pletie.

4

Leňoch neorie pre zimu, a potom žiada v žatve, ale nieto.

5

Rada v srdci muža je ako hlboké vody; ale umný muž ju vyváži.

6

Mnohý človek sa stretne s mužom, ktorý mu preukáže nejaké milosrdenstvo; ale verného muža spoľahlivého kto najde?

7

Spravedlivý chodí vo svojej bezúhonnosti; blahoslavení sú jeho synovia po ňom.

8

Kráľ sediac na súdnej stolici rozháňa svojimi očima všetko zlé.

9

Kto môže povedať: Očistil som svoje srdce, som čistý od svojho hriechu?

10

Dvojaké závažie a dvojaká miera, to je oboje ohavnosťou Hospodinovi.

11

Už i chlapča sa pozná po svojich skutkoch, či je čisté alebo či je spravedlivé jeho dielo.

12

Ucho, ktoré čuje, a oko, ktoré vidí, to oboje učinil Hospodin.

13

Nemiluj spánku, aby si neschudobnel; otvor svoje oči a nasýť sa chleba.

14

Zlé je, zlé, hovorí ten, kto kupuje, a keď odíde, vtedy sa chváli.

15

Je zlato a množstvo periel; ale rty známosti sú drahocennou nádobou.

16

Vezmi jeho rúcho, lebo sa zaručil za cudzieho, a za cudzozemku, vezmi od neho záloh.

17

Chutný je človekovi chlieb falše; ale potom sa jeho ústa naplnia štrkom.

18

Úmysly stoja, keď sú podoprené radou, a múdrym riadením veď vojnu.

19

Pletichár túlajúc sa odkrýva tajomstvo, a preto s tým, kto príliš otvára svoje rty, sa nepleť.

20

Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej materi, toho svieca zhasne v najväčšej tme.

21

Dedičstvo nadobudnuté na počiatku chvatom, nebýva na koniec požehnané.

22

Nepovedz: Odplatím zlé! Očakávaj na Hospodina, a pomôže ti.

23

Ohavnosťou je Hospodinovi dvojaké závažie a falošná váha nie je dobrá.

24

Od Hospodina sú kroky muža; ale čo rozumie človek svojej ceste?!

25

Osídlom je človekovi nerozmyslene vyriecť: Sväté, a po daných sľuboch vyhľadávať.

26

Múdry kráľ rozptyľuje bezbožníkov a uvodí na nich kolo.

27

Dych človeka je sviecou Hospodinovou, ktorá zpytuje všetky vnútornosti jeho života.

28

Milosť a pravda strážia kráľa, a milosťou podopiera svoj trón.

29

Ozdobou mládencov je ich sila a okrasou starcov šediny.

30

Modriny rán sú liečivou masťou na zlého a údery vnútornosti života.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936