Príslovia 15

1

Krotká odpoveď odvracia prchlivosť; ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev.

2

Jazyk múdrych ozdobuje známosť; ale ústa bláznov vylievajú bláznovstvo.

3

Oči Hospodinove vidia na všetkých miestach, hľadiac pozorujú zlých i dobrých.

4

Zdravý jazyk je stromom života; ale prevrátenosť v ňom je skrúšením ducha.

5

Blázon pohŕda kázňou svojho otca; ale ten, kto zachováva karhanie, nadobudne opatrnosti.

6

V dome spravedlivého je veľký dostatok; ale v dôchodku bezbožného zmätok.

7

Rty múdrych rozsievajú známosť, ale srdce bláznov nie tak.

8

Obeť bezbožných je ohavnosťou Hospodinovi; ale modlitba úprimných sa mu ľúbi.

9

Ohavnosťou Hospodinovi je cesta bezbožného; ale toho, kto sa ženie za spravedlivosťou, miluje.

10

Prísny trest tomu, kto opúšťa cestu; ten, kto nenávidí karhania, zomrie.

11

Šeol a abaddon sú pred Hospodinom, a pravdaže srdcia synov človeka!

12

Nemiluje posmievač toho, aby ho niekto karhal; k múdrym nepojde.

13

Radostné srdce obveseľuje tvár; ale bolesťou srdca je zronený duch.

14

Srdce rozumného hľadá známosť; ale ústa bláznov sa pasú na bláznovstve.

15

Všetky dni chudobného človeka utrápeného sú zlé; ale ten, kto je veselého srdca, má vždycky hody.

16

Lepšie málo v bázni Hospodinovej ako veliký poklad a v ňom nepokoj.

17

Lepší pokrm zo zeliny, kde je láska, ako vykŕmený vôl a s ním nenávisť.

18

Hnevivý človek vzbudzuje svár; ale pomalý do hnevu upokojuje spor.

19

Cesta leňocha je ako plot z tŕnia; ale draha úprimných je nasypaná a urovnaná.

20

Múdry syn robí otcovi radosť; ale bláznivý človek pohŕda svojou matkou.

21

Bláznovstvo je radosťou tomu, kto je bez rozumu; ale umný muž kráča rovno.

22

Keď neni rady, bývajú zmarené úmysly; ale vo množstve radcov bude stáť.

23

Človek má radosť z odpovedi svojich úst, a slovo na svoj čas, oj, aké je dobré.

24

Cestou života je rozumnému ísť hore, aby sa odchýlil od pekla dole.

25

Dom pyšných vytrhne Hospodin a postaví pevne medzu vdovy.

26

Ohavnosťou sú Hospodinovi myšlienky zlého, ale čistými sú mu príjemné reči.

27

Lakomec, ktorý dychtí po zisku, trápi svoj dom; ale ten, kto nenávidí darov, bude žiť.

28

Srdce spravedlivého rozmýšľa, čo odpovedať; ale ústa bezbožných vylievajú všelijakú zlosť.

29

Hospodin je ďaleko od bezbožných, ale modlitbu spravedlivých čuje.

30

Svetlo očí pôsobí srdcu radosť; dobrá zvesť dodáva kostiam tuku.

31

Ucho, ktoré poslúcha karhanie života, bude bývať medzi múdrymi.

32

Ten, kto opúšťa kázeň, opovrhuje svojou dušou; ale ten, kto poslúcha karhanie, nadobúda rozumu.

33

Bázeň Hospodinova je kázňou múdrosti, a pred slávou ide pokora.