Exodus 37

1

A Becaleél spravil truhlu zo šittímového dreva, ktorá bola dva a pol lakťa dlhá, jeden a pol lakťa široká a tiež lakeť a pol vysoká.

2

Pokryl ju čistým zlatom zvnútra i zvonku a spravil jej zlatý veniec dookola.

3

A ulial jej štyri zlaté obrúčky na jej štyri uhly, a to dve obrúčky na jej jednej strane a dve obrúčky na jej druhej strane.

4

Spravil aj sochory zo šittímového dreva a pokryl ich zlatom.

5

A vovliekol sochory do obrúček na stranách truhly nosiť na nich truhlu.

6

A pokrývku spravil z čistého zlata. Dva a pol lakťa bola jej dĺžka a lakeť a pol jej šírka.

7

A spravil dvoch cherubov zo zlata, z kujného zlata ich spravil z oboch koncov pokrývky.

8

Jeden cherub bol z jedného konca a druhý cherub z druhého konca; z pokrývky, z jedného kusa s ňou spravil cherubov, z oboch jej koncov.

9

A cherubi mali roztiahnuté krýdla zvrchu zakrývajúc svojimi krýdlami pokrývku, a ich tvári boly obrátené jedna k druhej. Na pokrývku boly obrátené tvári cherubov.

10

Spravil aj stôl zo šittímového dreva. Dva lakte bol dlhý, lakeť široký a lakeť a pol vysoký.

11

A pokryl ho čistým zlatom a spravil mu zlatý veniec dookola.

12

A spravil mu obrubu, širokú na dlaň dookola, a jeho obrube spravil zlatý veniec dookola.

13

A ulial mu štyri obrúčky zo zlata a dal ich na štyri uhly, ktoré boly pri jeho štyroch nohách.

14

Obrúčky boly tesne pri obrube a boly ložiskami pre sochory na nosenie stola.

15

A spravil sochory zo šittímového dreva a pokryl ich zlatom, a boly na nosenie stola.

16

Tak spravil aj nádoby, ktoré boly na stole, jeho misy, jeho lyžice, jeho konvice a jeho čaše, ktorými sa lievala liata obeť, z čistého zlata.

17

A spravil svietnik z čistého zlata, z kujného zlata spravil svietnik, jeho bedro i jeho driek; jeho kalíšky, jeho makovice a jeho kvety boly z neho.

18

Šesť ramien vychádzalo z jeho strán, tri ramená svietnika z jeho jednej strany a tri ramená svietnika z jeho druhej strany.

19

Tri kalíšky mandlovej podoby na jednom ramene, makovica a kvet, a tri kalíšky mandlovej podoby na druhom ramene, makovica a kvet. Tak spravil všetkým šiestim ramenám, vychádzajúcim zo svietnika.

20

Aj na samom svietniku boly štyri kalichy mandlovej podoby, jeho makovice a jeho kvety.

21

A makovica bola pod dvoma ramenami, tiež z neho, a makovica pod druhými ramenami z neho a makovica i pod tretími dvoma ramenami z neho; tak to spravil všetkým šiestim ramenám, vychádzajúcim z neho.

22

Ich makovice a ich ramená boly z neho. Celý bol z jedného kusa kujného zlata čistého.

23

Spravil i jeho sedem lámp a jeho štipce na čistenie i jeho dusítka z čistého zlata.

24

Z centa čistého zlata ho spravil i so všetkými jeho nádobami.

25

A spravil oltár na kadenie zo šittímového dreva, lakeť dlhý a lakeť široký, štvorhranný, a dva lakte vysoký, z neho boly i jeho rohy.

26

A prikryl ho čistým zlatom, jeho vrch i jeho steny dookola i jeho rohy. A spravil mu zlatú obrubu podoby venca dookola.

27

A spravil mu po dvoch zlatých obrúčkach pod jeho obrubou na oboch jeho uhloch, na oboch jeho stranách za ložiská pre sochory nosiť ho na nich.

28

A sochory spravil zo šittímového dreva a pokryl ich zlatom.

29

A narobil svätého oleja na pomazávanie i kadiva z voňavých korenín, čistého, prácou lekárnika.