Exodus 35

1

A Mojžiš svolal celú obec synov Izraelových a povedal im: Toto sú tie veci, ktoré prikázal činiť Hospodin:

2

Šesť dní sa bude konať práca, ale siedmeho dňa vám bude svätosť sobotného odpočinutia Hospodinovho. Ktokoľvek by v ňom robil nejakú prácu, zomrie.

3

Nezapálite ohňa nikde vo svojich príbytkoch v deň soboty.

4

A Mojžiš povedal celej obci synov Izraelových a riekol: Toto je vec, ktorú prikázal Hospodin, keď povedal:

5

Vyberte od seba obeť pozdvihnutia pre Hospodina; každý, kto je ochotný vo svojom srdci, donesie ju, obeť pozdvihnutia Hospodinovu: zlato, striebro a meď,

6

hyacintovomodrý postav, purpur, červec, dvakrát farbený, kment a kozie srsti.

7

Kože z baranov, farbené na červeno, kože z jazvecov a šittímové drevo,

8

olej na svetlo, voňavé veci na olej na pomazávanie a voňavé koreniny na kadivo,

9

onychínové kamene a iné kamene na osádzanie pre efod a pre náprsník.

10

A prijdú všetci, ktorí sú múdreho srdca medzi vami, a budú robiť všetko, čo prikázal Hospodin:

11

príbytok, jeho stán a jeho pokrytie, jeho háčky a jeho dosky, jeho zásuvky, jeho stĺpy a jeho podstavce;

12

truhlu a jej sochory, pokrývku a oponu zastrenia;

13

stôl a jeho sochory a všetky jeho nádoby a chlieb tvári Božej,

14

svietnik svetla a jeho nádoby a jeho lampy a olej na svetlo,

15

oltár na kadenie a jeho sochory a olej na pomazávanie a kadivo z voňavých korenín a záclonu dverí, pre dvere Božieho príbytku,

16

oltár na zápaly a mrežu z medi, ktorá patrí k nemu, jeho sochory a všetko jeho náradie; umyvák a jeho podstavec,

17

koberce dvora, jeho stĺpy a jeho podstavce a záclonu brány dvora,

18

kolíky príbytku a kolíky dvora a ich povrazy,

19

rúcha, jemne pletené, svätoslúžiť v nich v svätyni; sväté rúcha Áronovi, kňazovi, a rúcha pre jeho synov, konať kňazskú službu.

20

A tak vyšli, celá obec synov Izraelových, od tvári Mojžišovej.

21

A prišli, každý jeden, ktorého ponúklo jeho srdce, a každý, koho učinil jeho duch ochotným, a doniesli obeť pozdvihnutia Hospodinovu na prácu na stáne shromaždenia a na každú jeho službu a na sväté rúcha.

22

Potom prišli mužovia i so ženami, všetci, ktorí boli ochotného srdca, doniesli sponky, náušnice, prstene a ženské ozdobné retiazky, všelijaké klenoty zo zlata, i každý, kto obetoval Hospodinovi povznášajúcu obeť zlata.

23

A každý, u koho sa našiel hyacintovomodrý postav a purpur a červec, dvakrát farbený, a kment a kozia srsť a baranie kože, farbené na červeno, a jazvečie kože, všetci doniesli.

24

A zase každý, kto obetoval pozdvihnutia obeť striebra a medi, doniesol pozdvihnutia obeť Hospodinovu, jako aj každý, u koho sa našlo šittímové drevo na všelijakú prácu k službe, doniesol.

25

I všetky ženy múdreho srdca priadly svojimi rukami, a doniesly, čo napriadly, hyacintovomodrý postav, purpur, červec, dvakrát farbený, a kment.

26

A taktiež i všetky ženy, ktoré v múdrosti ponúklo ich srdce, priadly koziu srsť.

27

A kniežatá doniesly onychínové kamene a kamene na vysádzanie na efod a náprsník,

28

a voňavé veci a olej na svetlo a potrebné na olej na pomazávanie a voňavé koreniny na kadivo.

29

Každý muž a každá žena, ktorých učinilo ich srdce ochotnými, aby doniesli potrebné; nech už to bolo na ktorúkoľvek prácu, ktorú prikázal Hospodin vykonať skrze Mojžiša, doniesli synovia Izraelovi dobrovoľnú obeť Hospodinovi.

30

A Mojžiš povedal synom Izraelovým: Hľaďte, Hospodin povolal menom Becaleéla, syna Úriho, syna Húrovho, z pokolenia Júdovho,

31

a naplnil ho duchom Božím, múdrosťou a rozumnosťou a umením a to v každej práci,

32

aby bol schopný vymyslieť dôvtipné veci a tak pracovať v zlate, striebre a v medi

33

a rezať kameň na osádzanie ako aj rezať drevo, aby vedel robiť všelijakú prácu dôvtipnú.

34

Aj to dal do jeho srdca, aby učil, on i Aholiáb, syn Achisámachov, z pokolenia Dánovho.

35

Naplnil ich múdrosťou srdca, aby robili všelijakú prácu rezbára a iného dôvtipného remeselníka i výšivkára, ktorý pracuje z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a z kmentu prácu tkáča, ktorý robí všelijakú prácu, a dielo umelcov, ktorí vymyslia dôvtipné veci.