Exodus 25

1

A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:

2

Hovor synom Izraelovým, aby mi vybrali obeť pozdvihnutia. Od každého človeka, ktorého srdce učiní ochotného, prijmete moju obeť pozdvihnutia.

3

A toto je tá obeť pozdvihnutia, ktorú vyberiete od nich: zlato, striebro a meď,

4

hyacintovomodrý postav, purpur, červec, dvakrát farbený, kment a koziu srsť

5

i baranie kožky farbené na červeno, i jazvečie kožky a šittímové drevo;

6

olej na svetlo, voňavé veci na olej na pomazávanie a voňavé koreniny na kadivo;

7

onychínové kamene a iné kamene na osádzanie do efoda a náprsníka.

8

A spravia mi svätyňu, aby som býval prostred nich.

9

Podľa všetkého toho, čo ti ukážem, podobu Božieho príbytku a podobu všetkého jeho náradia, tak učiníte všetko.

10

A spravia truhlu zo šittímového dreva, ktorá bude dva a pol lakťa dlhá, jeden a pol lakťa bude široká a jeden a pol lakťa bude vysoká.

11

Pokryješ ju čistým zlatom, zvnútra i zvonku ju pokryješ a spravíš na nej zlatý veniec dookola.

12

A uleješ jej štyri zlaté obrúčky, ktoré dáš na jej štyri uhly, dve obrúčky na jej jednu stranu a dve obrúčky na jej druhú stranu.

13

A spravíš sochory zo šittímového dreva a pokryješ ich zlatom.

14

A sochory vovlečieš do obrúček na bokoch truhly nosiť na nich truhlu.

15

Sochory budú stále v obrúčkach truhly; neuhnú od nej.

16

A dáš do truhly svedoctvo, ktoré ti dám.

17

A spravíš pokrývku čiže zľutovnicu z čistého zlata. Dva a pol lakťa bude dlhá a lakeť a pol bude široká.

18

A spravíš dvoch cherubov zo zlata, z kujného zlata ich spravíš, z oboch koncov pokrývky.

19

A sprav jedného cheruba z jedného konca a druhého cheruba z druhého konca; z pokrývky, vedno z nej, spravíte cherubov, na jej oboch koncoch.

20

A cherubi budú mať roztiahnuté krýdla svrchu zakrývajúc svojimi krýdlami pokrývku, a svoje tvári budú mať obrátené jeden k druhému. Na pokrývku budú obrátené tvári cherubov.

21

A dáš pokrývku na truhlu svrchu a do truhly dáš svedoctvo, ktoré ti dám.

22

A tam budem prichádzať k tebe a budem hovoriť s tebou zponad pokrývky, zpomedzi obidvoch cherubov, ktorí budú nad truhlou svedoctva, o všetkom, čo ti rozkážem, dotyčne synov Izraelových.

23

A spravíš stôl zo šittímového dreva; dva lakte bude dlhý, lakeť široký a jeden a pol lakťa vysoký.

24

A pokryješ ho čistým zlatom a spravíš mu zlatý veniec dookola.

25

A taktiež mu spravíš obrubu z doštice, širokej na dlaň, dookola, a spravíš jeho obrube zlatý veniec dookola.

26

A spravíš mu štyri zlaté obrúčky a obrúčky dáš na štyri uhly, ktoré sú pri jeho štyroch nohách.

27

Obrúčky budú tesne pri obrube a budú za ložiská pre sochory na nosenie stola.

28

A spravíš sochory zo šittímového dreva a pokryješ ich zlatom, a stôl sa bude nosiť na nich.

29

A spravíš jeho misy, jeho lyžice, jeho čaše a jeho konvice, ktorými sa bude lievať liata obeť; spravíš ich z čistého zlata.

30

A na stôl dáš chlieb tvári Božej, aby bol predo mnou ustavične.

31

Spravíš aj svietnik z čistého zlata, z kujného zlata sa spraví svietnik, jeho bedro i jeho driek, jeho kalíšky, jeho makovice a jeho kvety budú z neho.

32

Šesť ramien bude vychádzať z jeho bokov, tri ramená svietnika z jeho jedného boku a tri ramená svietnika z jeho druhého boku.

33

Tri kalíšky mandlovej podoby na jednom rameni, makovička a kvet a tri kalíšky mandlovej podoby na druhom rameni, makovička a kvet; tak sa spraví všetkým šiestim ramenám, vychádzajúcim zo svietnika.

34

A na samom svietniku tiež budú štyri kalichy mandlovej podoby, jeho makovice a jeho kvety.

35

Makovica bude pod dvoma ramenami z neho a makovica pod druhými dvoma ramenami z neho a makovica pod tretími ramenami z neho. Tak bude všetkým šiestim ramenám, vychádzajúcim zo svietnika.

36

Ich makovice aj ich ramená budú z neho. Celý bude z jedného kusa kujného zlata čistého.

37

A spravíš jeho lampy, sedem, a kňaz bude zapaľovať jeho lampy a bude svietiť do popredia predeň.

38

I jeho štipce na čistenie i jeho dusítka budú z čistého zlata.

39

Z centa čistého zlata ho spravia so všetkými tými nádobami.

40

A hľaď, aby si spravil veci podľa ich podoby, ktorá ti bola ukázaná na vrchu.