Exodus 17

1

Potom sa rušala celá obec synov Izraelových z púšte Sín po svojich stanoviskách na rozkaz Hospodinov, a rozložili sa táborom v Refidíme, kde nebolo vody na pitie pre ľud.

2

Preto sa vadil ľud s Mojžišom, a vraveli: Dajte nám vody, aby sme pili! A Mojžiš im povedal: Prečo sa vadíte so mnou? Prečo pokúšate Hospodina?

3

A ľud tam bol smädný a žiadal si vody, reptal proti Mojžišovi a vravel: Prečo si nás vyviedol sem hore z Egypta, aby si umoril mňa i mojich synov i moje stáda dobytka smädom?

4

Vtedy kričal Mojžiš k Hospodinovi a vravel: Čo mám urobiť tomuto ľudu? Ešte niečo málo, a ukameňujú ma.

5

A Hospodin riekol Mojžišovi: Idi pred ľudom a pojmi so sebou niektorých zo starších Izraelových i svoju palicu, ktorou si uderil rieku, vezmi do svojej ruky a pojdeš.

6

Hľa, ja tam budem stáť pred tebou na skale na Hórebe. A uderíš na skalu, a vyjdú z nej vody, a ľud bude piť. A Mojžiš urobil tak pred očami starších Izraelových.

7

A nazval meno toho miesta Massa a Meríba, preto, že sa vadili synovia Izraelovi a preto, že pokúšali Hospodina tým, že vraveli: Či je Hospodin medzi nami, či nie je?

8

A prišiel Amalech a bojoval s Izraelom v Refidíme.

9

Vtedy povedal Mojžiš Jozuovi: Vyber nám mužov a vyjdi, bojuj proti Amalechovi. Ja budem zajtra stáť hore na brehu, a palica Božia bude v mojej ruke.

10

A Jozua urobil tak, ako mu povedal Mojžiš, bojoval proti Amalechovi. A Mojžiš, Áron a Húr vyšli na vrch toho brehu.

11

A bolo, dokiaľ držal Mojžiš svoju ruku zdvihnutú, premáhal Izrael; ale keď spustil svoju ruku, premáhal Amalech.

12

A keďže boly ruky Mojžišove ťažké, vzali kameň a položili pod neho, a sadol naň, a Áron a Húr podopierali jeho ruky, jeden z jednej a druhý z druhej strany, a tak stály jeho ruky pevne až do západu slnca.

13

Tak porazil Jozua Amalecha i jeho ľud ostrím meča.

14

A Hospodin riekol Mojžišovi: Napíš to na pamiatku do knihy a vlož do uší Jozuu, že docela vyhladím pamiatku Amalechovu zpod nebies.

15

A Mojžiš vystavil oltár a nazval jeho meno: Hospodin môj prápor.

16

A povedal: Preto, že sa odvážil pozdvihnúť ruku proti stolici Hospodinovej, boj bude Hospodinovi proti Amalechovi z pokolenia na pokolenie.