Žalmy 98

1

Žalm. Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo učinil divy. Pomohla mu jeho pravica a rameno jeho svätosti.

2

Hospodin oznámil svoje spasenie; odkryl svoju spravedlivosť pred očami národov.

3

Pamätá na svoju milosť a na svoju pravdu, domu Izraelovmu. Všetky končiny zeme uvidia spasenie nášho Boha.

4

Pokrikujte Hospodinovi s radosťou celá zem! Volajte hlasite, plesajte a spievajte žalmy!

5

Spievajte Hospodinovi žalmy pri citare, pri citare, a nech sa počuje hlas chválospevu!

6

Chváľte ho na trúby a zvukom surmity! Pokrikujte radostne pred Kráľom Hospodinom!

7

Nech hučí more a jeho náplň, okruh sveta aj obyvatelia, ktorí bývajú na ňom.

8

Rieky nech od radosti tlieskajú rukami, spolu nech plesajú i vrchy,

9

pred Hospodinom, lebo ide súdiť zem; bude súdiť okruh sveta v spravedlivosti a národy podľa spravedlivého práva.