Žalmy 96

1

Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Spievajte Hospodinovi, celá zem!

2

Spievajte Hospodinovi; dobrorečte jeho menu; zvestujte jeho spasenie zo dňa na deň!

3

Rozprávajte jeho slávu medzi národami, všade medzi všetkými ľuďmi jeho divy.

4

Lebo veľký je Hospodin a veľmi chválený; je strašný nad všetkých bohov.

5

Lebo všetci bohovia národov sú modlami; ale Hospodin učinil nebesia.

6

Velebnosť a sláva je pred sím, sila a okrasa v jeho svätyni.

7

Vzdajte Hospodinovi, čeľade národov, vzdajte Hospodinovi česť a silu!

8

Vzdajte Hospodinovi česť jeho mena. Doneste posvätný dar a vojdite do jeho dvorov!

9

Klaňajte sa Hospodinovi v ozdobe svätosti! Traste sa pred jeho tvárou, celá zem!

10

Povedzte medzi národami: Hospodin kraľuje! Áno, aj okruh sveta bude upevnený tak, aby sa nepohnul. Bude súdiť národy spravedlivo.

11

Nech sa radujú nebesia, a nech plesá zem! Nech hučí more i jeho náplň!

12

Nech sa veselí pole a všetko, čo je na ňom! Vtedy nech plesajú i všetky stromy lesa

13

pred Hospodinom, lebo ide, lebo ide súdiť zem! Bude súdiť okruh sveta v spravedlivosti a národy vo svojej pravde.