Žalmy 95

1

Poďte, plesajme Hospodinovi! Pokrikujme s radosťou skale svojho spasenia!

2

Predídime jeho tvár s chválou! Pokrikujme mu radostne žalmy!

3

Lebo Hospodin je silný Bôh veľký a veľký Kráľ nad všetkými bohmi,

4

v ktorého ruke sú nevystihlé hlbiny zeme, a končiare vrchov sú jeho.

5

Jeho je more, a on ho učinil, i sušinu sformovaly jeho ruky.

6

Poďte, klaňajme sa a padnime na kolená, kľakajme pred Hospodinom, svojím učiniteľom.

7

Lebo on je náš Bôh, a my sme ľud jeho pastvy, sme stádom jeho ruky. Dnes, ak počujete jeho hlas,

8

nezatvrdzujte svojho srdca jako v Meríbe, jako v deň pokušenia na púšti,

9

kde ma pokúšali vaši otcovia; zkúsili ma aj videli moje dielo.

10

Štyridsať rokov som sa nesnádil s tým pokolením a povedal som: Oni sú ľud, ktorý blúdi srdcom. A oni nepoznali mojich ciest,

11

takže som konečne prisahal vo svojom hneve, že nevojdú do môjho odpočinku.