Žalmy 93

1

Hospodin kraľuje. Obliekol velebnosť. Hospodin sa obliekol a opásal sa silou. Áno, upevnil aj okruh sveta, aby sa nepohol.

2

Tvoj trón stojí pevne od pradávna, od večnosti si ty.

3

Rieky pozdvihujú, Hospodine, rieky pozdvihujú svoj hukot; rieky pozdvihujú svoje vlnobitie.

4

Nad hukot mnohých vôd, nad silné vlny morské silnejší je na výsosti Hospodin.

5

Tvoje svedoctvá sú preveľmi isté. Tvojemu domu sluší svätosť, Hospodine, na večné časy.