Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Žalmy 92

1

Žalm. Pieseň na sobotný deň.

2

Dobre je oslavovať Hospodina a spievať tvojmu menu žalmy, ó, Najvyšší!

3

Zvestovať za rána tvoju milosť a tvoju pravdu po nociach

4

pri nástroji o desiatich strunách, pri harfe, pri ľúbezných zvukoch hudby na citaru.

5

Lebo si ma obveselil, Hospodine, svojím dielom; plesať budem pre skutky tvojich rúk.

6

Aké veľké sú tvoje skutky, Hospodine! Preveľmi hlboké sú tvoje myšlienky.

7

Hovädný človek toho nezná, a blázon tomu nerozumie.

8

Keď aj rastú bezbožníci jako bylina, a kvitnú všetci činitelia neprávosti, je to nato, aby boli vyhladení na večné veky.

9

Ale ty, Hospodine, si najvyšší na veky!

10

Lebo hľa, tvoji nepriatelia, Hospodine, lebo hľa, tvoji nepriatelia zahynú. Rozpŕchnu sa všetci činitelia neprávosti.

11

A vyzdvihneš môj roh ako roh jednorožca; budem poliaty čerstvým olejom.

12

A moje oko sa podíva na tých, ktorí ma strežú; moje uši počujú o zlostníkoch, ktorí povstávajú proti mne.

13

Spravedlivý bude kvitnúť ako palma, porastie do vysoka jako cedra na Libanone.

14

Tí, ktorí sú zasadení v dome Hospodinovom, budú kvitnúť vo dvoroch nášho Boha.

15

Ešte aj v šedinách ponesú ovocie a budú svieži a zelení,

16

aby zvestovali, že je Hospodin priamy, moja skala, a že niet pri ňom nijakej neprávosti.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936