Žalmy 91

1

Ten, kto býva v skrýši Najvyššieho, bude nocovať v tôni Všemohúceho.

2

Poviem Hospodinovi: Moje útočište a môj hrad, môj Bôh, na ktorého sa nadejem.

3

Lebo on ťa vytrhne z osídla lovca, zo zhubnej nákazy morovej.

4

Prikryje ťa svojimi brky, a utečieš sa pod jeho krýdla. Jeho pravda je štítom a paväzou.

5

Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne;

6

nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní.

7

Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži.

8

Len svojimi očima sa podívaš na to a uvidíš odplatu bezbožných.

9

Pretože hovoríš: Ty si, Hospodine, moje útočište, a že si Najvyššieho učinil svojím príbytkom,

10

neprihodí sa ti nič zlého, ani sa nijaký úder nepriblíži tvojmu stánu.

11

Lebo prikázal svojim anjelom o tebe, aby ťa ostríhali na všetkých tvojich cestách.

12

Na rukách ťa ponesú, aby si si neuderil svojej nohy o kameň.

13

Stupíš na leva a na jedovatého hada, pošliapeš ľvíča a draka.

14

Pretože sa láskou vinie ku mne, vyslobodím ho; vyvýšim ho, lebo zná moje meno, hovorí Bôh.

15

Bude volať na mňa, a ohlásim sa mu. Ja budem, s ním v jeho súžení, vytrhnem ho a oslávim ho.

16

Nasýtim ho dlhosťou dní a dám mu vidieť svoje spasenie.