Žalmy 90

1

Modlitba Mojžiša, muža Božieho. Pane, ty si nám bol príbytkom z pokolenia na pokolenie.

2

Prv ako boly splodené vrchy, a prv ako si roditeľsky sformoval zem a okruh sveta, od veku na vek si ty silný Bôh!

3

Pôsobíš to, aby sa smrteľný človek biedny navrátil až do prachu, a hovoríš: Navráťte sa, synovia človeka!

4

Lebo tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajší deň, keď pominul, a jako stráž vnoci.

5

Splavuješ ich ako povodeň; sú jako sen; za rána sú jako tráva, ktorá mizne.

6

Toho istého rána, ktorého kvitne, sa mení; večer ju zotnú, a uschne.

7

Lebo hynie od tvojho hnevu a sme predesení tvojou prchlivosťou.

8

Položil si naše neprávosti pred seba, naše tajnosti do svetla svojej tvári.

9

Lebo všetky naše dni idú ta pre tvoj búrlivý hnev; končíme svoje roky jako reč.

10

Dní našich rokov je v tom sedemdesiat rokov, a keď je niekto silnejšieho prirodzenia, trvá osemdesiat rokov, a to ich najlepšie, na čo býva človek hrdý, je únavná práca a márnosť; lebo sa rýchle pominie, a my ta zaletíme.

11

Ale kto zná silu tvojho hnevu, a že jaká je tvoja bázeň, taký je aj tvoj búrlivý hnev?

12

Nauč nás tak počítať naše dni, aby sme uvodili múdrosť do srdca.

13

Navráť sa, Hospodine! Až dokedy? - A zľutuj sa nad svojimi služobníkmi!

14

Nasýť nás hneď ráno svojou milosťou, a budeme plesať a radovať sa po všetky svoje dni.

15

Obveseľ nás podľa dní, v ktorých si nás trápil, podľa rokov, v ktorých sme videli zlé.

16

Nech sa vidí pri tvojich služobníkoch tvoje dielo a tvoja sláva nad ich synmi!

17

Nech je ľúbeznosť Pána, našeho Boha, nad nami, a upevni dielo našich rúk u nás! Prosíme, upevni dielo našich rúk!