Žalmy 87

1

Synov Kórachových. Žalm. Pieseň. Jeho základ je na vrchoch svätosti.

2

Hospodin miluje brány Siona viacej než všetky príbytky Jakobove.

3

Preslávne sú to veci, ktoré sa hovoria o tebe, ó, mesto Božie! Sélah.

4

Budem pripomínať tým, ktorí ma znajú, Rahaba a Babylon, hľa, Filišteu a Týrus s Kúšom. Povedia: Tento sa tam narodil.

5

A o Sione sa povie: Ten i tamten sa narodil v ňom, a on, Najvyšší, ho upevní.

6

Hospodin bude vypočitovať pri popise národov a povie: Tento sa tam narodil. Sélah.

7

A speváci jako aj od radosti poskakujúci budú vyznávať: Všetky moje pramene sú v tebe.