Žalmy 85

1

Náčelníkovi speváckeho sboru. Synov Kórachových. Žalm.

2

Hospodine, ty si bol kedysi láskavý na svoju zem; priviedol si zpät zajatých Jakobových.

3

Odpustil si neprávosť svojho ľudu, prikryl si každý ich hriech. Sélah.

4

Odpratal si všetku svoju prchlivosť; odvrátil si sa od pále svojho hnevu.

5

Navráť sa zase k nám, Bože našeho spasenia, a učiň prietrž svojmu hnevu proti nám!

6

Či sa len na veky budeš hnevať na nás? Či budeš preťahovať svoj hnev na pokolenie a pokolenie?

7

Či nás ty zase neobživíš? Aby sa tvoj ľud zase radoval v tebe?

8

Ukáž nám, Hospodine, svoju milosť a daj nám svoje spasenie!

9

Chcem počuť, čo hovorí silný Bôh Hospodin. Lebo isteže hovorí pokoj svojmu ľudu a svojim svätým, len aby sa zase nenavracovali k bláznovstvu.

10

Áno, blízke je jeho spasenie tým, ktorí sa ho boja, aby prebývala sláva v našej zemi.

11

Milosť a pravda sa stretnú; spravedlivosť a pokoj sa bozkajú.

12

Pravda bude pučať zo zeme, a spravedlivosť bude hľadieť z nebies.

13

Vtedy aj Hospodin dá dobré, a naša zem vydá svoju úrodu.

14

Spravedlivosť pojde popredku, a dobré položí svoje kroky na cestu.