Žalmy 84

1

Náčelníkovi speváckeho sboru. Na nápev: Gitťanka. Synov Kórachových. Žalm.

2

Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodine Zástupov!

3

Práhne, i hynie moja duša túžbou po sieňach Hospodinových. Moje srdce a moje telo plesajú oproti silnému Bohu živému.

4

Ešte len aj vrabec najde dom a lastovička sebe hniezdo, v ktorom složí svoje mláďatá, tvoje oltáre, Hospodine Zástupov, môj Kráľu a môj Bože!

5

Blahoslavení sú tí, ktorí bývajú v tvojom dome; tí ťa budú večne chváliť. Sélah.

6

Blahoslavený človek, ktorý má svoju silu v tebe; blahoslavení, v ktorých srdci sú urovnané cesty.

7

Tí, ktorí idú dolinou Plaču, pokládajú si ju za prameň, i včasný dážď ju pokrýva rôznym požehnaním.

8

Idú od sily k sile a ukazujú sa pred Bohom na Sione.

9

Hospodine, Bože Zástupov, čuj moju modlitbu, pozoruj, Bože Jakobov! Sélah.

10

Ty, náš štítu, vidz, ó, Bože, a pohliadni na tvár svojho pomazaného!

11

Lebo lepší je deň v tvojich dvoroch než inde tisíc. Radšej volím sedieť na prahu v dome svojho Boha než bývať v stánoch bezbožnosti.

12

Lebo Hospodin Bôh je slncom a štítom. Ľúbeznosť a slávu udieľa Hospodin. Neodoprie ničoho dobrého tým, ktorí chodia v úprimnosti.

13

Hospodine Zástupov, blahoslavený človek, ktorý sa nadeje na teba!