Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Žalmy 82

1

Žalm Azafov. Bôh stojí v shromaždení silného Boha; súdi v strede bohov

2

a hovorí: Dokedy budete súdiť nespravedlivo a hľadieť na osobu bezbožných? Sélah.

3

Súďte chudobného a sirotu podľa pravdy; vyhláste biedneho a núdzneho za spravedlivého!

4

Vyprostite chudobného a biedneho, vytrhnite ho z ruky bezbožníkov!

5

Ale nevedia ani nerozumejú; chodia vo tme; pohybujú sa všetky základy zeme.

6

Ja som bol povedal: Bohovia ste a synovia Najvyššieho vy všetci.

7

Avšak zomriete jako iný človek a padnete jako jeden z kniežat.

8

Povstaň, ó, Bože, súď zem, lebo ty budeš dediť medzi všetkými národami.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936