Žalmy 80

1

Náčelníkovi speváckeho sboru. Na nápev: Ľalie. Svedoctvo. Žalm Azafov.

2

Pastieru Izraelov, prosíme, nakloň svoje ucho! Ty, ktorý šetrne vodíš Jozefa jako stádo, ktorý tróniš na cherubínoch, zaskvej sa!

3

Pred Efraimom, Benjaminom a Manassesom zobuď svoju hrdinskú silu a poď nám na záchranu!

4

Ó, Bože, navráť nás a daj svietiť svojej tvári, a budeme spasení!

5

Hospodine, Bože Zástupov, až dokedy budeš horieť hnevom na modlitbu svojho ľudu?

6

Kŕmiš ich chlebom sĺz a napájaš ich slzami z vedra.

7

Učinil si nás našim súsedom predmetom sváru, a naši nepriatelia sa nám smejú medzi sebou.

8

Bože Zástupov, navráť nás a daj svietiť svojej tvári, a budeme spasení!

9

Vinič si preniesol z Egypta; zahnal si pohanov a zasadil si ho.

10

Upratal si pred ním a dal si, aby zapustil svoje korene a naplnil zem.

11

Jeho tôňa pokryla vrchy, a jeho révy narástly jako cedry silného Boha.

12

Vyhnal svoje letorasty až k moru a svoje výhonky až k veľkej rieke.

13

Prečo si rozboril jeho ohrady, aby ho všetci, ktorí idú cestou, otrhávali?

14

Rozrýva ho diviak z lesa, a spása ho poľná zver.

15

Bože Zástupov, navráť sa, prosíme! Pohliadni z nebies a vidz a navštív tento vinič!

16

Zaštíť, čo sadila tvoja pravica, i mládnik, ktorý si zmocnil pre seba.

17

Vinič je spálený ohňom, srezaný; hynú od žehrania tvojej tvári.

18

Nech je tvoja ruka nad mužom tvojej pravice, nad synom človeka, ktorého si zmocnil pre seba.

19

A neuhneme zpät od teba, obživ nás, a budeme vzývať tvoje meno.

20

Hospodine, Bože Zástupov, navráť nás! Daj svietiť svojej tvári a budeme spasení!