Žalmy 8

1

Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Gitťanka. Žalm Dávidov.

2

Hospodine, náš Pane, jaké slávne je tvoje meno na celej zemi, ktorý si dal svoje veličenstvo na nebesiach!

3

Z úst nemluvniat a tých, ktorí požívajú prsia, pripravil si moc pre svojich protivníkov, aby si umlčal nepriateľa a pomstiaceho sa.

4

Keď vidím tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si postavil,

5

myslím si: Čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho, a syn človeka, že ho navštevuješ!

6

Učinil si ho málo menším než je Bôh; korunoval si ho slávou a cťou.

7

Učinil si ho vládcom nad dielami svojich rúk; všetko si položil pod jeho nohy:

8

ovce, voly, to všetko, áno, ešte i divú zver poľnú,

9

nebeské vtáctvo a morské ryby - čo chodí stezkami mora.

10

Hospodine, náš Pane, jaké slávne je tvoje meno na celej zemi!