Žalmy 76

1

Náčelníkovi speváckeho sboru na neginót. Žalm Azafov. Pieseň.

2

Bôh je známy v Judsku; jeho meno je veľké v Izraelovi.

3

V Sáleme povstal jeho stán, a jeho bydlisko bolo položené na Sione.

4

Tam polámal ohnivé šípy lučišťa, štít a meč, i vojnu. Sélah.

5

Svetlý si ty a nádherný, prichádzajúci od vrchov koristi.

6

Olúpení sú mužovia udatného srdca; usnuli svojím spánkom, a niktorí mužovia silní nenašli svojich rúk.

7

Od tvojho žehrania, Bože Jakobov, tvrde usnul i voz i kôň.

8

Ty si strašný, ty, a kto by obstál pred tvojou tvárou, keď sa zapáli tvoj hnev?!

9

Keď dávaš z neba čuť rozsudok, zem sa bojí a tíchne,

10

vtedy, keď povstáva Bôh, aby súdil, aby spasil všetkých pokorných zeme. Sélah.

11

Lebo i prudký hnev človeka ťa musí chváliť; a ostatok takých hnevom opášeš.

12

Sľubujte Hospodinovi, svojmu Bohu, sľuby a plňte ich, všetci, ktorí ste vôkol neho! Nech donášajú Prehroznému dary.

13

On odníma ducha kniežatám; je strašný kráľom zeme.