Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Žalmy 75

1

Náčelníkovi speváckeho sboru jako: Nezahub! Žalm Azafov. Pieseň.

2

Oslavujeme ťa, Bože, oslavujeme. A že je blízke tvoje meno, o tom rozprávajú tvoje divy.

3

Lebo si povedal: Keď prijde uložený čas, ja budem súdiť spravedlivo.

4

Keď sa rozplýva zem a hrôzou všetci jej obyvatelia, vtedy ja postavím jej stĺpy tak, aby stály. Sélah.

5

Hovorím bláznom: Nebláznite! A bezbožníkom: Nepozdvihujte rohu!

6

Nepozdvihujte proti Najvyššiemu svojho rohu! Nehovorte tvrdošijne!

7

Lebo nie od východu ani od západu ani nie od púšte prichádza povýšenie.

8

Ale Bôh, sudca, jedného ponižuje a druhého povyšuje.

9

Lebo kalich je v ruke Hospodinovej, a víno sa v ňom pení: je plný miešaného, a bude nelievať z neho, ba ešte i jeho kvasnice vysrkajú a vypijú všetci bezbožníci zeme.

10

Ale ja budem zvestovať skutky Pánove na veky; spievať budem Bohu Jakobovmu žalmy.

11

A poutínam všetky rohy bezbožníkov; vyvýšené budú rohy spravedlivého.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936