Žalmy 70

1

Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. Pripomínať.

2

Bože, pospieš ma vytrhnúť, Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc!

3

Nech sa hanbia a rumenejú tí, ktorí hľadajú moju dušu! Nech uhnú zpät a stydia sa tí, ktorí chcú moje zlé.

4

Nech sa obrátia zpät pre svoju hanbu tí, ktorí vo zlom hovoria: Aha, aha!

5

Nech sa veselia a radujú v tebe všetci, ktorí ťa hľadajú, a tí, ktorí milujú tvoje spasenie, nech vždycky hovoria: Nech je velebený Bôh!

6

Ale ja som biedny a chudobný; Bože, ponáhľaj sa ku mne! Mojou pomocou a mojím vysloboditeľom si ty! Hospodine, neodkladaj!