Žalmy 67

1

Náčelníkovi speváckeho sboru na hudobný nástroj strunový neginót. Žalm. Pieseň.

2

Bože, zmiluj sa nad nami a požehnaj nás! Daj svietiť u nás svojej tvári! Sélah.

3

Aby znali na zemi tvoju cestu, vo všetkých národoch tvoje spasenie.

4

A budú ťa chváliť národy. Bože, budú ťa chváliť všetky národy.

5

Ľudia sa budú radovať a budú plesať, lebo budeš spravedlivo súdiť národy a spravujúc ľudí povedieš ich na zemi. Sélah.

6

Národy ťa budú chváliť, Bože; budú ťa chváliť všetky národy.

7

Zem vydá svoju úrodu, a bude nás žehnať Bôh, náš Bôh.

8

Bôh nás bude žehnať, a budú sa ho báť všetky konce zeme.