Žalmy 66

1

Náčelníkovi speváckeho sboru. Pieseň. Žalm. Pokrikujte radostne Bohu, celá zem!

2

Ospevujte slávu jeho mena! Pokladajte si jeho chválu za slávu!

3

Recte Bohu: Jaký hrozný si čo do svojich diel! Pre veľkosť tvojej sily budú sa ti lichotne koriť tvoji nepriatelia.

4

Celá zem, všetko a všetci sa ti budú klaňať a budú ti spievať žalmy, ospevovať budú tvoje meno. Sélah.

5

Poďte a vidzte skutky Boha! Hrozný je čo do činu pri synoch človeka!

6

Obrátil more na sušinu; cez rieku prešli pešo; tam sme sa radovali v ňom!

7

Vo svojej hrdinskej sile panuje na veky; jeho oči pozorujú národy; spurní nech sa nepovyšujú! Sélah.

8

Dobrorečte, národy, nášmu Bohu a dajte čuť hlas jeho chvály,

9

ktorý zachoval našu dušu pri živote a nedal, aby sa pohla naša noha.

10

Lebo si nás zkúsil, Bože; prepálil si nás v ohni, jako sa prepaľuje striebro.

11

Bol si nás uviedol do siete; bremeno si bol položil na naše bedrá.

12

Bol si vysadil mizerného človeka na našu hlavu; boli sme vošli do ohňa a do vody, a vyviedol si nás do hojnosti.

13

A preto vojdem do tvojho domu so zápalnými obeťami; splním ti svoje sľuby,

14

to, čo vyriekly moje rty, a povedaly moje ústa vtedy, keď mi bolo úzko.

15

Zápalné obeti tučných baránkov ti budem obetovať, s kadivom škopcov; pripravím vola s kozlami. Sélah.

16

Poďte, čujte všetci, ktorí sa bojíte Boha, a budem rozprávať, čo učinil mojej duši.

17

Na neho som volal svojimi ústy, a vyvyšoval som ho svojím jazykom.

18

Keby som bol hľadel na neprávosť vo svojom srdci, nebol by vyslyšal Pán.

19

Ale Bôh vyslyšal a pozoroval na hlas mojej modlitby.

20

Požehnaný Bôh, ktorý neodmietnul mojej modlitby a neodňal odo mňa svojej milosti.